×
Aktualność AKT_0513
30 pażdziernik 2018r. Bydgoska Grupa Zakupowa. Podpisanie umów na kompleksowe dostawy gazu ziemnego na rok 2019.
Aktualność AKT_0512
15 pażdziernik 2018r. Miasto Bydgoszcz
Konferencja Efektywność energetyczna w praktyce, nowe technologie – możliwości finansowania wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji.
Aktualność AKT_0511
13 październik 2018r. Grudziądzko-Wąbrzeska Grupa Zakupowa. Przetarg na dostawę energii elektrycznej w okresie 01.07.2019r. do 30.06.2020r. W dniu 13.10.2018r. w DUUE(2018/S 198-447463) opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej na okres 01.07.2019r. do 30.06.2020r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 26.11.2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie upoważnionego zamawiającego – Gminy Rogóźno.
Aktualność AKT_0510
12 październik 2018r. Gmina Miasto Grudziądz.
Podsumowanie kampanii informacyjno- edukacyjnej w ramach programu KAWKA.
W Urzędzie Miejskim w Grudziądzu odbyło się podsumowanie kampanii, której celem było zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie ograniczenia niskiej emisji.
Aktualność AKT_0509
12 październik 2018r. Kętrzyńska Grupa Zakupowa. Przetarg na dostawę energii elektrycznej w okresie 01.04.2019r. do 31.03.2020r. W dniu 12.10.2018r. w DUUE(2018/S 197-446641) opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej na okres 01.04.2019r. do 31.03.2020r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 21.11.2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie upoważnionego zamawiającego – Powiatu Kętrzyńskiego.
Aktualność AKT_0508
12 październik 2018r. Chojnicka Grupa Zakupowa. Przetarg na dostawę energii elektrycznej w okresie 01.07.2019r. do 31.12.2020r. W dniu 12.10.2018r. w DUUE(2018/S 177-444908) opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej na okres 01.07.2019r. do 31.12.2020r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 19.11.2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie upoważnionego zamawiającego – Powiatu Chojnickiego.
Aktualność AKT_0507
09 październik 2018r. Inowrocławska Grupa Zakupowa. Przetarg na dostawę energii elektrycznej w okresie 01.07.2019r. do 31.12.2020r. W dniu 09.10.2018r. w DUUE(2018/S 1194-438358) opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej na okres 01.07.2019r. do 31.12.2020r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 15.11.2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie upoważnionego zamawiającego – Gminy Inowrocław.
Aktualność AKT_0506
03 pażdziernik 2018r. Grupa Zakupowa – Lider Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Gdyni. Podpisanie umów na kompleksową dostawę gazu ziemnego w okresie 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
Aktualność AKT_0505
03 październik 2018r. Chojnicka Grupa Zakupowa. Przetarg na kompleksową dostawę gazu ziemnego w okresie 01.01.2019r. do 31.12.2019r. W dniu 03.10.2018r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U./S S190 03/10/2018 429099-2018-P) opublikowane zostało ogłoszenie na kompleksową dostawę (wraz z usługą dystrybucji) gazu ziemnego dla potrzeb uczestników Chojnickiej Grupy Zakupowej w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 08.11.2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie zamawiającego.
Aktualność AKT_0504
02 październik 2018r. Grupa Zakupowa NORDA. Przetarg na dostawę energii elektrycznej w okresie 01.01.2019r. do 31.12.2019r. W dniu 02.10.2018r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2018/S 189-426458) opublikowane zostało ogłoszenie na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb uczestników Grupy Zakupowej, której Liderem jest Gmina Miasta Gdyni.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 18.10.2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie zamawiającego.
Aktualność AKT_0503
01 październik 2018r. Elbląska Grupa Zakupowa. Przetarg na dostawę energii elektrycznej w okresie 01.01.2019r. do 31.12.2019r. W dniu 01.10.2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowane zostało ogłoszenie na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb uczestników Elbląskiej Grupy Zakupowej w okresie 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 10.10.2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie zamawiającego.
Aktualność AKT_0502
28 wrzesień 2018r. Grupa Zakupowa NORDA. Przetarg na kompleksową dostawę energii elektrycznej w okresie 01.12.2018r. do 31.12.2019r. W dniu 28.09.2018r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2018/S 187-422143) opublikowane zostało ogłoszenie na kompleksową dostawę energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) na okres 01.12.2018r. do 31.12.2019r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 06.11.2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie Upoważnionego Zamawiającego.
Aktualność AKT_0501
22 wrzesień 2018r. Gmina Kikół. Przetarg na kompleksową dostawę energii elektrycznej w okresie 01.01.2019r. do 31.12.2021r. W dniu 22.09.2018r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2018/S 183-415044) opublikowane zostało ogłoszenie na kompleksową dostawę energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) na okres 01.01.2019r. do 31.12.2021r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 31.10.2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie zamawiającego.
Aktualność AKT_0500
20 wrzesień 2018r. Rypińska Grupa Zakupowa. Przetarg na dostawę energii elektrycznej w okresie 01.01.2019r. do 31.12.2019r. W dniu 20.09.2018r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2018/S 181-409543) opublikowane zostało ogłoszenie na dostawę energii elektrycznej do obiektów uczestników Rypińskiej Grupy Zakupowej w okresie 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 31.10.2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie zamawiającego.
Aktualność AKT_0499
14 wrzesień 2018r. Powiat Radziejowski. Przetarg na dostawę energii elektrycznej w okresie 01.11.2018r. do 31.10.2019r. W dniu 14.09.2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowane zostało ogłoszenie nr 617133-N-2018 na dostawę energii elektrycznej na okres 01.11.2018r. do 31.10.2019r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 25.09.2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie upoważnionego zamawiającego – Powiatu Radziejowskiego.
Aktualność AKT_0498
14 wrzesień 2018r. Żnińska Grupa Zakupowa. Przetarg na dostawę energii elektrycznej w okresie 01.01.2019r. do 31.12.2020r. W dniu 14.09.2018r. w DUUE(2018/S 177-400664) opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej na okres 01.01.2019r. do 31.12.2020r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 23.10.2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie upoważnionego zamawiającego – Powiatu Żnińskiego.
Aktualność AKT_0497
12 wrzesień 2018r. Wałecka Grupa Zakupowa. Przetarg na dostawę energii elektrycznej w okresie 01.01.2019r. do 31.12.2019r. W dniu 12.09.2018r. w DUUE(2018/S 175-396473) opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej na okres 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 17.10.2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie upoważnionego zamawiającego – Powiatu Wałeckiego.
Aktualność AKT_0496
12 wrzesień 2018r. Augustowska Grupa Zakupowa. Przetarg na dostawę energii elektrycznej w okresie 01.01.2019r. do 31.12.2020r. W dniu 12.09.2018r. w DUUE(2018/S 175-396354) opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej na okres 01.01.2019r. do 31.12.2020r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 18.10.2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie upoważnionego zamawiającego – Powiatu Augustowskiego.
Aktualność AKT_0495
12 wrzesień 2018r. Kępińska Grupa Zakupowa. Przetarg na dostawę energii elektrycznej w okresie 01.01.2019r. do 31.12.2019r. W dniu 12.09.2018r. w DUUE(2018/S 175-396445) opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej na okres 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 18.10.2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie upoważnionego zamawiającego – Powiatu Kępińskiego.
Aktualność AKT_0494
04 wrzesień 2018r. Pleszewska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. W dniu 04.09.2018r. w DUUE(2018/S 169-384380) opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na kompleksową dostawę gazu ziemnego na okres 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 11.10.2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie upoważnionego zamawiającego – Miasta Pleszewa.
Aktualność AKT_0493
04 wrzesień 2018r. Gorzowska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. W dniu 04.09.2018r. w DUUE(2018/S 169-384366) opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na kompleksową dostawę gazu ziemnego na okres 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 15.10.2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie upoważnionego zamawiającego – Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
Aktualność AKT_0492
31 sierpień 2018r. Świecka Grupa Zakupowa. Przetarg na dostawę energii elektrycznej w okresie 01.01.2019r. do 31.10.2019r. W dniu 31.08.2018r. w DUUE(2018/S 167-379995) opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej na okres 01.01.2019r. do 31.10.2019r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 09.10.2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie upoważnionego zamawiającego – Miasta Świecie.
Aktualność AKT_0491
30 sierpień 2018r. Żnińska Grupa Zakupowa. Przetarg na dostawę energii elektrycznej w okresie 01.11.2018r. do 31.12.2019r. W dniu 30.08.2018r. w DUUE(2018/S 166-378048) opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej na okres 01.11.2018r. do 31.12.2019r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 12.09.2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie upoważnionego zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Żninie.
Aktualność AKT_0490
30 sierpień 2018r. Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie 01.01.2019r. do 30.06.2020r. W dniu 30.08.2018r. w DUUE(2018/S 166-378084) opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej na okres 01.01.2019r. do 30.06.2020r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 09.10.2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie upoważnionego zamawiającego – Miasta Kowala.
Aktualność AKT_0489
30 sierpień 2018r. Łomżyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie 01.01.2019r. do 31.12.2019r. W dniu 30.08.2018r. w DUUE(2018/S 166-379470) opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej na okres 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 09.10.2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie upoważnionego zamawiającego – Powiatu Łomżyńskiego.
Aktualność AKT_0488
30 sierpień 2018r. Gryficka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie 01.01.2019r. do 31.12.2019r. W dniu 30.08.2018r. w DUUE(2018/S 166-378231) opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej na okres 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 11.10.2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie upoważnionego zamawiającego – Powiatu Gryfickiego.
Aktualność AKT_0487
29 sierpień 2018r. Lipnowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie 01.01.2019r. do 31.12.2019r. W dniu 29.08.2018r. w DUUE(2018/S 165-376425) opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej na okres 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 08.10.2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie upoważnionego zamawiającego – Gminy Wielgie.
Aktualność AKT_0486
29 sierpień 2018r. Aleksandrowsko-Radziejowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie 01.01.2019r. do 31.12.2019r. W dniu 29.08.2018r. w DUUE(2018/S 165-376552) opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej na okres 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 09.10.2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie upoważnionego zamawiającego – Gminy Osięciny.
Aktualność AKT_0485
28 sierpień 2018r. Gryficka Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. W dniu 28.08.2018r. w DUUE(2018/S 164-374187) opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na kompleksową dostawę gazu ziemnego na okres 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 08.10.2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie upoważnionego zamawiającego – Powiatu Gryfickiego.
Aktualność AKT_0484
25 sierpień 2018r. Bydgoska Grupa Zakupowa. Przetarg na kompleksowe dostawy gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. W dniu 25 sierpnia 2018r. w DUUE (2018/S 163-372014) opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawy gazu ziemnego na okres 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 02 października 2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie Miasta Bydgoszczy.
Aktualność AKT_0483
22 sierpień 2018r. Świecka Grupa Zakupowa. Przetarg na dostawy energii elektrycznej do lokali i obiektów na okres od 01.11.2018r. do 31.10.2019r. W dniu 22 sierpnia 2018r. w DUUE (2018/S 160-366436) opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.11.2018r. do 31.10.2019r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 05 września 2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie Gminy Świecie.
Aktualność AKT_0482
22 sierpień 2018r. Gołaniecka Grupa Zakupowa. Przetarg na dostawy energii elektrycznej na rok 2019. W dniu 22 sierpnia 2018r. w DUUE (2018/S 160-366559) opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 02 października 2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie Miasta i Gminy Gołańcz.
Aktualność AKT_0481
21 sierpień 2018r. Gorzowska Grupa Zakupowa. Przetarg na dostawy energii elektrycznej na rok 2019. W dniu 21 sierpnia 2018r. w DUUE (2018/S 159-364107) opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 27 września 2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
Aktualność AKT_0480
16 sierpień 2018r. Grupa Zakupowa - przetarg na dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.11.2018r. do 31.10.2019r. W dniu 16 sierpnia 2018r. w DUUE (2018/S 156-357877) opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej do lokali i obiektów w okresie od 01.11.2018r. do 31.10.2019r.
Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 29 sierpnia 2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie upoważnionego zamawiającego Miasta Kowala.
Aktualność AKT_0479
11 sierpień 2018r. Brodnicka Grupa Zakupowa - przetarg na dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.11.2018r. do 30.06.2019r. W dniu 11 sierpnia 2018r. w DUUE (2018/S 154-352824) opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej do lokali i obiektów w okresie od 01.11.2018r. do 30.06.2019r.
Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 27 sierpnia 2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie upoważnionego zamawiającego Gminy Miasta Brodnicy.
Aktualność AKT_0478
07 sierpień 2018r. Wągrowiecka Grupa Zakupowa - przetarg na kompleksowe dostawy gazu ziemnego na rok 2019. W dniu 07 sierpnia 2018r. w DUUE (2018/S 150-343880) opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na kompleksowe dostawy gazu ziemnego w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 17 września 2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie Powiatu Wągrowieckiego.
Aktualność AKT_0477
28 czerwiec 2018r. Przetarg na kompleksowe dostawy gazu ziemnego na rok 2019 w ramach Grupy Zakupowej. W dniu 28 czerwca 2018r. w DUUE (2018/S 122-276650) opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na kompleksowe dostawy gazu ziemnego w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 14 sierpnia 2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Gdyni.
Aktualność AKT_0476
01 czerwiec 2018r. Bydgoska Grupa Zakupowa - przetarg na dostawy energii elektrycznej do lokali i obiektów. W dniu 01 czerwca 2018r. w DUUE (2018/S 103-234978) opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii elektrycznej do lokali i obiektów w okresie od 01.09.2018r. do 30.06.2019r.
Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 10 lipca 2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie Urzędu Miasta Bydgoszcz.
Aktualność AKT_0475
30 maj 2018r. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy - przetarg na dostawy energii elektrycznej. W dniu 30 maja 2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2019r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 07 czerwca 2018r.
Aktualność AKT_0474
29 maj 2018r. Kwidzyńska Grupa Zakupowa - Lider Gmina Kwidzyn. Podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej. W dniu 29 maja 2018r. nastąpiło podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej na okres od 01.07.2018r. do 30.06.2020r.
Aktualność AKT_0473
29 maj 2018r. Grupa Zakupowa - Lider Gmina Rogóźno. Podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej. W dniu 29 maja 2018r. w siedzibie Lidera Grupy Zakupowej - w Urzędzie Gminy Rogóźno nastąpiło uroczyste podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej na okres od 01.07.2018r. do 30.06.2019r.
Aktualność AKT_0472
29 maj 2018r. Gmina Brusy - przetarg na dostawy energii elektrycznej. W dniu 29 maja 2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2019r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 06 czerwca 2018r.
Aktualność AKT_0471
27 maj 2018r. Rypińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. UWAGA - Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 27.06.2018r.

Szczegóły na stronie Gminy Miasta Rypin.
Aktualność AKT_0470
25 maj 2018r. Gmina Białe Błota - przetarg na dostawy energii elektrycznej. W dniu 25 maja 2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2019r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 07 czerwca 2018r.
Aktualność AKT_0469
24 maj 2018r. Gmina Miasto Grudziądz
II etap Quizu Ekologicznego oraz psychologiczne aspekty i postawy w ramach programu KAWKA II
W Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu odbył się II etap międzyszkolnego Quizu Ekologicznego
Aktualność AKT_0468
24 maj 2018r. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Dr Emila Warmińskiego – SPZOZ W Bydgoszczy - przetarg na dostawy energii elektrycznej. W dniu 24 maja 2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2019r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 05 czerwca 2018r.
Aktualność AKT_0466
23 maj 2018r. Powiat Bydgoski - przetarg na dostawy energii elektrycznej. W dniu 23 maja 2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2019r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 01 czerwca 2018r.
Aktualność AKT_0465
23 maj 2018r. Gmina Koronowo - przetarg na dostawy energii elektrycznej. W dniu 23 maja 2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2019r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 05 czerwca 2018r.
Aktualność AKT_0464
23 maj 2018r. Gmina Kcynia - przetarg na dostawy energii elektrycznej. W dniu 23 maja 2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2019r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 30 maja 2018r.
Aktualność AKT_0463
22 maj 2018r. Gmina Dąbrowa Chełmińska - przetarg na dostawy energii elektrycznej. W dniu 23 maja 2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2019r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 04 czerwca 2018r.
Aktualność AKT_0462
22 maj 2018r. Bydgoska Grupa Zakupowa. Przetarg na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2019r. Podpisanie umów na część III zamówienia - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego z wykonawcą ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu.
Aktualność AKT_0461
22 maj 2018r. Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy 'Zawisza' w Bydgoszczy - przetarg na dostawy energii elektrycznej. W dniu 22 maja 2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2019r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 30 maja 2018r.
Aktualność AKT_0460
22 maj 2018r. Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. - przetarg na dostawy energii elektrycznej. W dniu 22 maja 2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2019r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 30 maja 2018r.
Aktualność AKT_0459
21 maj 2018r. Gmina Dobrcz - przetarg na dostawy energii elektrycznej. W dniu 21 maja 2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2019r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 30 maja 2018r.
Aktualność AKT_0458
21 maj 2018r. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach - przetarg na dostawy energii elektrycznej. W dniu 21 maja 2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2019r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 29 maja 2018r.
Aktualność AKT_0457
21 maj 2018r. Administracja Domów Miejskich "ADM" sp. z o.o. w Bydgoszczy - przetarg na dostawy energii elektrycznej. W dniu 21 maja 2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2019r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 30 maja 2018r.
Aktualność AKT_0456
21 maj 2018r. Gmina Czersk - przetarg na dostawy energii elektrycznej. W dniu 21 maja 2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2019r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 29 maja 2018r.
Aktualność AKT_0455
18 maj 2018r. Gmina Barcin - przetarg na dostawy energii elektrycznej. W dniu 18 maja 2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2019r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 28 maja 2018r.
Aktualność AKT_0454
17 maj 2018r. Gmina Konarzyny - przetarg na dostawy energii elektrycznej. W dniu 17 maja 2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2019r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 25 maja 2018r.
Aktualność AKT_0453
17 maj 2018r. Powiat Chojnicki - przetarg na dostawy energii elektrycznej. W dniu 17 maja 2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2019r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 25 maja 2018r.
Aktualność AKT_0452
17 maj 2018r. Gmina Miejska Chojnice - przetarg na dostawy energii elektrycznej. W dniu 17 maja 2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2019r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 25 maja 2018r.
Aktualność AKT_0451
17 maj 2018r. Gmina Chojnice - przetarg na dostawy energii elektrycznej. W dniu 17 maja 2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2019r.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 29 maja 2018r.
Aktualność AKT_0450
20 kwiecień 2018r. Miasto Hajnówka z dofinansowaniem w ramach Działania 5.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Miasto Hajnówka uzyskało dofinansowanie na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Hajnówka”. W ramach projektu wartego blisko 3,5 mln zł zostanie wykonana modernizacja indywidualnych źródeł ciepła w 45 indywidualnych budynkach mieszkalnych, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz budowa miejskiego monitoringu zanieczyszczeń.

Dokumentację aplikacyjną do konkursu sporządziła na zlecenie Miasta Hajnówka Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.
Aktualność AKT_0449
13 kwiecień 2018r. Policka Grupa Zakupowa - przetarg na dostawy energii elektrycznej W dniu 13 kwietnia 2018r. w DUUE opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r.
Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 15 czerwca 2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie Gminy Police.
Aktualność AKT_0448
13 kwiecień 2018r. Rypińska Grupa Zakupowa - przetarg na dostawy energii elektrycznej W dniu 13 kwietnia 2018r. w DUUE opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 05 czerwca 2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie Urzędu Miasta Rypin.
Aktualność AKT_0447
13 kwiecień 2018r. Grupa Zakupowa Upoważniony Zamawiający Powiat Piski - przetarg na dostawy energii elektrycznej W dniu 13 kwietnia 2018r. w DUUE opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.10.2018r. do 31.03.2020r.
Termin składania i otwarcia ofert - 30 maj 2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie Upoważnionego Zamawiającego Powiatu Piskiego.
Aktualność AKT_0446
13 kwiecień 2018r. Gmina Czarnków - przetarg na dostawy energii elektrycznej W dniu 13 kwietnia 2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2019r.
Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 24 kwietnia 2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie Zamawiającego Gminy Czarnków.
Aktualność AKT_0445
10 kwiecień 2018r. Gmina Stolno - przetarg na dostawy energii elektrycznej W dniu 10 kwietnia 2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2020r. dla potrzeb Gminy Stolno i jednostek organizacyjnych Gminy. Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 18 kwietnia 2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie Zamawiającego Gminy Stolno.
Aktualność AKT_0444
06 kwiecień 2018r. Urząd Miejski w Grudziądzu.
Spotkanie ze specjalistą techniki grzewczej w ramach programu KAWKA II.
W dniu 06 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu odbyło się Spotkanie ze Specjalistą techniki grzewczej.
Aktualność AKT_0443
22 marzec 2018r. Gmina Papowo Biskupie z dofinansowaniem w ramach Działania 3.1 z Regionalnego Programu Operacyjnego Gmina Papowo Biskupie uzyskała dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne) na budynkach na terenie gminy Papowo Biskupie”. W ramach projektu na budynku gminnym zostanie wybudowana instalacja fotowoltaiczna, natomiast 62 budynki należące do osób fizycznych wyposażone zostaną w instalacje kolektorów słonecznych.

Dokumentację aplikacyjną do konkursu sporządziła Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.
Aktualność AKT_0442
22 marzec 2018r. Gmina Boniewo z dofinansowaniem w ramach Działania 3.1 z Regionalnego Programu Operacyjnego Gmina Boniewo uzyskała dofinansowanie w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na zadanie pn. „Budowa urządzeń fotowoltaicznych z wyposażeniem”. Instalacje fotowoltaiczne zostaną wykonane na budynku Zespołu Szkół w Boniewie oraz na 23 budynkach należących do osób fizycznych.

Dokumentację aplikacyjną do konkursu sporządziła Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.
Aktualność AKT_0441
21 marzec 2018r. Seminarium „Klucz do sukcesu klastrów energii – pierwsze doświadczenie z rynku” Warszawa Dnia 21 marca 2018 r. w Hotelu Golden Floor Plaza w Warszawie odbyło się Seminarium pn. „Klucz do sukcesu klastrów energii – pierwsze doświadczenie z rynku”. W seminarium uczestniczył Przedstawiciel PGK S.A. - Dyrektor Zarządzający Prokurent – Pan Romuald Meyer.
Organizatorem Seminarium była Fundacja Promocji Kształcenia we współpracy z Krajową Izbą Klastrów Energii przy wsparciu Unii Pracodawców i Przedsiębiorców Przemysłu Biogazowego.
Aktualność AKT_0440
15 marzec 2018r. Kwidzyńska Grupa Zakupowa - przetarg na dostawy energii elektrycznej W dniu 15 marca 2018r. w DUUE opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii elektrycznej na okres od 01.07.2018r. do 30.06.2020r. dla uczestników Kwidzyńskiej Grupy Zakupowej.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 23 kwietnia 2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie Upoważnionego Zamawiającego Gminy Kwidzyn.
Aktualność AKT_0439
07 marzec 2018r. Bydgoska Grupa Zakupowa - przetarg na dostawy energii elektrycznej W dniu 07 marca 2018r. w DUUE opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii elektrycznej na okres od 01.07.2018r. do 30.06.2019r. dla uczestników Bydgoskiej Grupy Zakupowej, której Liderem jest Miasto Bydgoszcz.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 17 kwietnia 2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie Miasta Bydgoszczy.
Aktualność AKT_0438
07 marzec 2018r. Grupa Zakupowa - Lider Gmina Rogóźno W dniu 07 marca 2018r. w DUUE opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2019r. dla potrzeb uczestników Grupy Zakupowej, której Liderem jest Gmina Rogóźno.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 17 kwietnia 2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie Gminy Rogóźno.
Aktualność AKT_0437
02 marzec 2018r. Chojnicka Grupa Zakupowa
Ogłoszenie przetargu na dostawę energii elektrycznej
W dniu 02 marca 2018r. w DUUE zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii elektrycznej na okres 01.07.2018r.-31.12.2019r. dla potrzeb Chojnickiej Grupy Zakupowej, której Liderem – Upoważnionym Zamawiającym jest Powiat Chojnicki.

Termin składania i otwarcia ofert – 10 kwiecień 2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie Powiatu Chojnickiego.
Aktualność AKT_0436
26 luty 2018r. Gmina Miasto Grudziądz
Spotkanie ze specjalistami techniki grzewczej w ramach programu KAWKA II
W dniu 26 lutego 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu odbyło się spotkanie ze specjalistami techniki grzewczej w ramach kampanii informacyjno- edukacyjnej do programu KAWKA II
Aktualność AKT_0435
22 luty 2018r. Gmina Kamień Pomorski W dniu 22 lutego 2018r. Gmina Kamień Pomorski wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji w okresie od 01.04.2018r. do 31.03.2019r.

Termin składania i otwarcia ofert – 02 marzec 2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie Zamawiającego.
Aktualność AKT_0434
21 luty 2018r. Inowrocławska Grupa Zakupowa W dniu 21 lutego 2018r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2019r. dla potrzeb uczestników Inowrocławskiej Grupy Zakupowej, w skład której wchodzą: Gmina Inowrocław (Lider), Gmina Dąbrowa Biskupia, Gmina Gniewkowo, Gmina Kruszwica, Gmina Pakość, Gmina Rojewo i Powiat Inowrocławski.

Termin składania i otwarcia ofert – 05 kwiecień 2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie Zamawiającego.
Aktualność AKT_0433
18 styczeń 2018r. Kętrzyńska Grupa Zakupowa W dniu 18 stycznia 2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.04.2018r. do 31.03.2019r. dla Kętrzyńskiej Grupy Zakupowej, której Liderem jest Powiat Kętrzyński.

Termin składania i otwarcia ofert – 29 styczeń 2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie Powiatu Kętrzyńskiego.
Aktualność AKT_0432
05 styczeń 2018r. Gmina Kolno W dniu 05 stycznia 2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.04.2018r. do 30.06.2019r.

Termin składania i otwarcia ofert – 05 styczeń 2018r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie Zamawiającego.
Aktualność AKT_0001-0431
01 styczeń 2018r. Archiwum aktualności
lata 2013 - 2017

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
RODO

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:
więcej...


ELEKTRONICZNY JEDZ

Od dnia 18.04.2018r. obowiązywać będą przepisy nakładające na wykonawców obowiązek składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w wersji elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Urząd Zamówień Publicznych zamieścił na swojej stronie Instrukcję składania JEDZ elektronicznie oraz przykładowe zapisy SIWZ.


POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA
KAWKA II GRUDZIĄDZ

We współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Grudziądza prowadzimy kampanię informacyjno-edukacyjną do programu KAWKA II. W 2018 roku mieszkańców Miasta zapraszamy do udziału w spotkaniach z specjalistami techniki grzewczej i psychologiem. Uczniom szkół podstawowych proponujemy udział w konkursie „Kawka to szansa na czysty świat”. Wieloletnią umowę zakończymy uroczystym spotkaniem w Ratuszu z udziałem samorządowców z ościennych gmin.


POMIAR JAKOŚCI POWIETRZA

NASI PARTNERZY

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl