×
Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy

Na rynku usług doradczych funkcjonujemy od 1994 roku. Główna działalność Spółki koncentruje się na sektorze publicznym. Realizujemy projekty w kilku wiodących obszarach:

  • W celu optymalizacji kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej i gazu ziemnego organizujemy Grupy Zakupowe oraz przetargi indywidualne, co umożliwia odbiorcom uzyskanie wymiernych oszczędności. Do chwili obecnej z naszego wsparcia skorzystało ponad 500 jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i jednostek posiadających osobowość prawną,

  • Opracowujemy audyty parametrów dystrybucji energii elektrycznej. Od 2010r. wykonaliśmy około 3 tysięcy takich analiz,

  • Wspieramy planowanie środowiskowe i energetyczne poprzez opracowywanie i doradztwo we wdrażaniu dokumentów strategicznych takich jak: Plany Gospodarki Niskoemisyjnej czy Programy Ograniczenia Niskiej Emisji, gdzie istotą jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,

  • Wykonujemy audyty energetyczne budynków, które są podstawą do ubiegania się o dotacje na działania termomodernizacyjne. Istnieje możliwość rozbudowania audytu o elementy OZE, co zwiększa szanse na otrzymanie wsparcia z danego programu. Proponujemy również wykonanie audytów efektywności energetycznej, w tym oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, pozwalającego na osiągnięcie redukcji zużycia energii elektrycznej nawet o 80% i zwrot inwestycji w 2-3 lata,

  • Wobec ustawowego obowiązku posiadania przez gminy projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, opracowujemy dokumentację zgodnie z wymogami ustawy Prawo energetyczne,

  • Rozwijamy swoją działalność w zakresie prowadzenia szkoleń oraz konferencji z obszaru zagadnień związanych z ochroną środowiska i odnawialnymi źródłami energii (OZE), podczas których zapoznajemy naszych odbiorców z możliwościami uzyskania środków finansowych z dotacji unijnych i krajowych,

  • Świadczymy usługi w zakresie wyceny i przekształcania spółek prawa handlowego, opracowywania biznes planów i studiów wykonalności, strategii rozwojowej i restrukturyzacji firm (w szczególności prawa handlowego), pozyskiwania finansowania (fundusze krajowe, unijne) realizacji projektów społecznych i inwestycyjnych,

  • Oferujemy opracowanie specyfikacji i wykonanie systemów informatycznych umożliwiających monitorowanie działań realizowanych np. w Programach Gospodarki Niskoemisyjnej oraz generowanie wymaganych raportów i wykresów. Stopniowo poszerzamy funkcjonalność swoich rozwiązań, dzięki czemu kontrola podejmowanych przez jednostki działań jest coraz bardziej efektywna. Ofertę kierujemy zarówno do pojedynczych podmiotów, gmin, jak i do obszarów metropolitarnych oraz związków gmin, co pozwala na większą integrację współpracujących jednostek.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą.

ELEKTRONICZNY JEDZ

Od dnia 18.04.2018r. obowiązywać będą przepisy nakładające na wykonawców obowiązek składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w wersji elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Urząd Zamówień Publicznych zamieścił na swojej stronie Instrukcję składania JEDZ elektronicznie oraz przykładowe zapisy SIWZ.


POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA
KAWKA II GRUDZIĄDZ

We współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Grudziądza prowadzimy kampanię informacyjno-edukacyjną do programu KAWKA II. W 2018 roku mieszkańców Miasta zapraszamy do udziału w spotkaniach z specjalistami techniki grzewczej i psychologiem. Uczniom szkół podstawowych proponujemy udział w konkursie „Kawka to szansa na czysty świat”. Wieloletnią umowę zakończymy uroczystym spotkaniem w Ratuszu z udziałem samorządowców z ościennych gmin.
Najbliższe spotkanie ze specjalistą techniki grzewczej odbędzie się dnia 06 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Grudziądza, ul. Ratuszowa 1, w sali 301. Serdecznie zapraszamy.


POMIAR JAKOŚCI POWIETRZA

NASI PARTNERZY

Odwiedziny:

20768

Online:

1

Dzisiaj:

3

Wczoraj:

18

Najwięcej odwiedzin:

78

w dniu:

15-03-2018r.


Wszystkie odsłony:

136074

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl