×
Referencje REF_0194
10 czerwiec 2024r. Powiat Opatowski Strategia Rozwoju Elektromobilności Powiatu Opatowskiego na lata 2023 - 2035
Referencje REF_0193
23 maj 2024r. Gmina Solec Kujawski Analiza techniczno – ekonomiczna zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody realizowania kosztów zakupu ciepła
Referencje REF_0192
14 maj 2024r. Miasto Piotrków Trybunalski Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2024-2030.
Referencje REF_0191
13 maj 2024r. Miasto Stołeczne Warszawa Wytyczne do projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m. st. Warszawa
Referencje REF_0190
20 marzec 2024r. Gmina Skrwilno Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skrwilno na lata 2023-2028
Referencje REF_0189
15 marzec 2024r. Gmina Miasto Rzeszów Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Rzeszów. Aktualizacja na lata 2023-2026
Referencje REF_0188
23 styczeń 2024r. Miasto i Gmina Góra Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Góra na lata 2021-2028
Referencje REF_0187
09 styczeń 2024r. Gmina Dragacz Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dragacz
Referencje REF_0186
23 listopad 2023r. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Świadectwa charakterystyki energetycznej dla obiektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
Referencje REF_0185
16 listopad 2023r. Miasto Bydgoszcz Podziękowanie za udział w wizycie studyjnej pn. Wspólne zarządzanie energią w mieście
Referencje REF_0184
25 wrzesień 2023r. Gmina Rojewo Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego, opracowanie specyfikacji warunków zamówienia i przeprowadzenie postępowania przetargowego dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Rojewo."
Referencje REF_0183
08 wrzesień 2023r. Miasto Bydgoszcz Podziękowanie za udział w spotkaniu warsztatowym wraz z wizytą studyjną pn. Zarządzanie energią w mieście.
Referencje REF_0182
07 wrzesień 2023r. Miasto Bydgoszcz Inwentaryzacja gazów cieplarnianych dla Miasta Bydgoszczy za rok 2022.
Referencje REF_0181
31 lipiec 2023r. Gmina Będzin Audyt energetyczny porealizacyjny wraz z badaniem termowizyjnym budynku przy ul. Paryskiej 9 w Będzinie
Referencje REF_0180
17 lipiec 2023r. Gmina Miasta Brodnicy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Brodnicy na lata 2023-2030
Referencje REF_0179
23 czerwiec 2023r. Gmina Brusy Wykonanie audytu energetycznego ex post dla budynków objętych termomodernizacją na terenie Gminy Brusy
Referencje REF_0178
16 maj 2023r. Gmina Miasta Radomia Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Radomia na lata 2017 - 2031
Referencje REF_0177
25 kwiecień 2023r. Gmina Święciechowa Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa na lata 2022 – 2027
Referencje REF_0176
27 marzec 2023r. Gmina Liniewo Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Liniewo.
Referencje REF_0175
10 luty 2023r. Miasto Bydgoszcz Organizacja i przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę energii elektrycznej do obiektów w okresie 01.07.2022 - 30.06.2023
Referencje REF_0174
09 luty 2023r. Gmina Miasta Gdyni Organizacja i przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach Grupy Zakupowej na rok 2023
Referencje REF_0173
09 luty 2023r. Miasto Gorzów Wielkopolski Organizacja i przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w ramach Gorzowskiej Grupy Zakupowej na rok 2023
Referencje REF_0172
09 luty 2023r. Miasto Gorzów Wielkopolski Organizacja i przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach Gorzowskiej Grupy Zakupowej na rok 2023
Referencje REF_0171
09 luty 2023r. Gmina Miasta Gdyni Organizacja i przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej na rok 2023
Referencje REF_0170
09 luty 2023r. Miasto Bydgoszcz Organizacja i przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach Bydgoskiej Grupy Zakupowej na rok 2023
Referencje REF_0169
09 luty 2023r. Miasto Bydgoszcz Organizacja i przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w okresie 01.01.2023-30.06.2023
Referencje REF_0168
09 styczeń 2023r. Gmina Ełk Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ełk na lata 2022 – 2037
Referencje REF_0167
05 styczeń 2023r. Gmina Siemianowice Śląskie Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia gminy Siemianowice Śląskie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
Referencje REF_0166
29 grudzień 2022r. Gmina Kołaczyce Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kołaczyce na lata 2015-2030
Referencje REF_0165
30 listopad 2022r. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Lokum sp. z o.o. Świnoujście Audyty energetyczne oraz karty efektu ekologicznego dla budynków użytkowych w Świnoujściu
Referencje REF_0164
28 listopad 2022r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku Audyty energetyczne trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Białymstoku
Referencje REF_0163
18 listopad 2022r. Miasto Bydgoszcz Podziękowanie za udział w konferencji pn. Gospodarowanie energią w gminie a transformacja energetyczna – innowacja czy konieczność?
Referencje REF_0162
26 wrzesień 2022r. Gmina Solec Kujawski Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Solec Kujawski na lata 2022 - 2037
Referencje REF_0160
17 sierpień 2022r. Gmina Rypin Strategia Rozwoju Gminy Rypin na lata 2021-2030
Referencje REF_0159
05 lipiec 2022r. Gmina Góra Świętej Małgorzaty Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Góra Świętej Małgorzaty na lata 2021-2035
Referencje REF_0158
04 maj 2022r. Gmina Giżycko Aktualizacja założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Giżycko na lata 2009-2025 z perspektywą do 2037 roku
Referencje REF_0157
21 kwiecień 2022r. Miasto i Gmina Góra Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i gminy Góra na lata 2018-2032
Referencje REF_0156
26 styczeń 2022r. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Aktualizacja platformy sprawozdawczej dla jednostek samorządu terytorialnego z realizacji działań wynikających z programów ochrony powietrza dla stref w województwie pomorskim
Referencje REF_0155
26 styczeń 2022r. Gmina Dębowiec Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dębowiec
Referencje REF_0154
10 styczeń 2022r. Gmina Miasta Chełmża Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy miasto Chełmża na lata 2021-2030 wraz z raportem z realizacji działań oraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Referencje REF_0153
08 styczeń 2022r. Gmina Lubraniec Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubraniec na lata 2021-2035.
Referencje REF_0152
29 grudzień 2021r. Miasto Gdynia Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Gdyni.
Referencje REF_0151
22 grudzień 2021r. Miasto i Gmina Jarocin Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Jarocin na lata 2021-2030.
Referencje REF_0150
20 grudzień 2021r. Gmina Łęczyce Strategia Rozwoju Gminy Łęczyce na lata 2021-2030.
Referencje REF_0149
31 sierpień 2021r. Gmina Lipusz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipusz na lata 2021-2030 wraz z Raportem z realizacji.
Referencje REF_0148
24 sierpień 2021r. Gmina Zakrzewo Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zakrzewo na lata 2021-2035
Referencje REF_0147
24 sierpień 2021r. Gmina Kamień Krajeński Specyfikacja techniczna wraz z analizą wykonawczą w ramach projektu pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kamień Krajeński”.
Referencje REF_0146
27 kwiecień 2021r. Miasto Gliwice Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania.
Referencje REF_0145
19 kwiecień 2021r. Gmina Grębocice Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grębocice na lata 2021-2030 wraz z Raportem z realizacji.
Referencje REF_0144
06 kwiecień 2021r. Miasto Bydgoszcz Kompleksowa obsługa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej, której liderem było Miasto Bydgoszcz.
Referencje REF_0143
25 marzec 2021r. Gmina Rudna Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudna.
Referencje REF_0142
17 marzec 2021r. Powiat Olecki Audyt energetyczny, audyt efektywności energetycznej oświetlenia oraz audyt efektywności energetycznej budynków.
Referencje REF_0141
03 marzec 2021r. Gmina Jakubów Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Jakubów
Referencje REF_0140
25 luty 2021r. Gmina Miejska Ciechocinek Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2021-2024
Referencje REF_0139
25 luty 2021r. Gmina Miasta Świnoujście Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Świnoujście.
Referencje REF_0138
27 styczeń 2021r. Miasto Toruń Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Torunia.
Referencje REF_0137
21 styczeń 2021r. Miasto Bydgoszcz Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy do 2030 roku.
Referencje REF_0136
22 październik 2020r. Gmina Bukowsko Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Bukowsko.
Referencje REF_0135
25 sierpień 2020r. Miasto Ostrołęka Audyt parametrów dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej - raport.
Referencje REF_0134
09 lipiec 2020r. Gmina Stolno Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015-2020 z perspektywą do 2023 r.
Referencje REF_0133
01 lipiec 2020r. Gmina Lubicz Dolny Wykonanie audytów fotowoltaicznych oraz specyfikacji technicznej wraz z analizą wykonawczą projektu pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Lubicz”.
Referencje REF_0132
19 czerwiec 2020r. Gmina Gidle Uproszczony audyt oświetleniowy wraz z kartą efektu ekologicznego dla planowanej inwestycji polegającej na modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Gidle.
Referencje REF_0131
17 czerwiec 2020r. Gmina Nadarzyn Aktualizacja załączników do wniosku o dofinansowanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn”.
Referencje REF_0130
15 styczeń 2020r. Gmina Koneck Dokumentacja budowlana na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku gimnazjum w Konecku wraz z wykonaniem OZE (fotowoltaika)”.
Referencje REF_0129
08 styczeń 2020r. Gmina Miasta Rypin Kompleksowa usługa przygotowania przetargu na zakup energii elektrycznej dla Rypińskiej Grupy Zakupowej, której Liderem była Gmina Miasta Rypin.
Referencje REF_0128
20 grudzień 2019r. Miasto Gorzów Wielkopolski Kompleksowa usługa przygotowania przetargu na zakup energii elektrycznej dla Gorzowskiej Grupy Zakupowej, której Liderem było Miasto Gorzów Wielkopolski.
Referencje REF_0127
20 grudzień 2019r. Miasto Gorzów Wielkopolski Usługa polegająca na organizacji i przygotowaniu przetargu na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach Grupy Zakupowej – Lider Miasto Gorzów Wielkopolski.
Referencje REF_0126
19 grudzień 2019r. Gmina Osięciny Opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej, koordynacja procesu udzielania zamówienia dla 16 uczestników grupy zakupowej, której liderem była Gmina Osięciny.
Referencje REF_0125
19 grudzień 2019r. OPEC Sp. z o. o. w Gdyni Usługa polegająca na współpracy przy organizacji i przygotowaniu przetargu na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach Grupy Zakupowej – Lider OPEC Sp. z o. o. w Gdyni na rok 2020.
Referencje REF_0124
19 grudzień 2019r. Powiat Radziejowski Kompleksowa usługa przygotowania i przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej dla Powiatu Radziejowskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu.
Referencje REF_0123
18 grudzień 2019r. Gmina Aleksandrów Kujawski Opracowanie dokumentacji przetargowej oraz koordynowanie procesu udzielenia zamówienia na zakup energii elektrycznej w ramach „grupy zakupowej”
Referencje REF_0122
13 listopad 2019r. Miasto Bydgoszcz Podziękowanie za udział w konferencji pn. „Efektywność energetyczna kluczowym elementem transformacji energetycznej gmin"
Referencje REF_0121
24 październik 2019r. Miasto Chorzów Wykonanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Chorzowa
Referencje REF_0120
23 październik 2019r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Opracowanie analizy eksperckiej z zakresu Bilansu energii Województwa Śląskiego
Referencje REF_0119
12 wrzesień 2019r. Miasto Bydgoszcz Przeprowadzenie wizyty studyjnej, tłumaczeń materiałów anglojęzycznych oraz zorganizowanie i koordynowanie wizyty gości zagranicznych w ramach międzynarodowego projektu ENERGY@SCHOOL
Referencje REF_0118
14 maj 2019r. Miasto Bydgoszcz Wykonanie Inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych za rok 2016 i 2017 dla Miasta Bydgoszczy wraz z Raportem Bilans Klimatyczny z realizacji Planu Ochrony Klimatu i Adaptacji do Skutków Zmian Klimatu.
Referencje REF_0117
05 luty 2019r. Gmina Wieliczki Opracowanie wniosku aplikacyjnego w ramach programu GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.
Referencje REF_0116
31 styczeń 2019r. Miasto Kielce Opracowanie aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kielce.
Referencje REF_0115
15 grudzień 2018r. Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku Wykonanie audytu energetycznego ex post po wykonaniu termomodernizacji budynków będących w trwałym zarządzie Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.
Referencje REF_0114
05 grudzień 2018r. Gmina Miasto Grudziądz Działania informacyjno – edukacyjne w ramach programu „Poprawa jakości powietrza, część 2) KAWKA – likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.
Referencje REF_0113
28 listopad 2018r. Gmina Góra Wykonanie Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Góra.
Referencje REF_0112
27 listopad 2018r. Gmina Osielsko Wykonanie Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko na lata 2014-2020.
Referencje REF_0111
25 wrzesień 2018r. Gmina Miasto Chełmża Wykonanie Aktualizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy miasto Chełmża na lata 2014-2020 wraz z aktualizacją prognozy oddziaływania Planu na środowisko.
Referencje REF_0110
12 lipiec 2018r. Gmina Stolno Wykonanie Inwentaryzacji Bazy Danych do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stolno wraz z raportem z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
Referencje REF_0109
20 kwiecień 2018r. Gmina Jodłowa Wykonanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jodłowa na lata 2017 – 2032.
Referencje REF_0108
19 kwiecień 2018r. Gmina Miasta Toruń Wykonanie audytu energetycznego oraz oświetleniowego budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 20 w Toruniu.
Referencje REF_0107
04 kwiecień 2018r. Gmina Miasta Rypin Wykonanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Rypin na lata 2014 - 2029.
Referencje REF_0106
19 marzec 2018r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie Opracowanie dokumentacji przetargowej oraz koordynacja procesu udzielenia zamówienia na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej.
Referencje REF_0105
16 marzec 2018r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku Opracowanie dokumentacji przetargowej oraz koordynacja procesu udzielenia zamówienia na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej.
Referencje REF_0104
12 marzec 2018r. Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja istniejącego źródła ciepła w budynku Kujawsko – Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku na system biwalentny z OZE."
Referencje REF_0103
24 styczeń 2018r. Gmina Czarna Białostocka Wykonanie audytu energetycznego ex post dla projektu "Termomodernizacja budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej".
Referencje REF_0102
23 styczeń 2018r. Parafia Rzymskokatolicka Świętej Trójcy w Kołbieli Wykonanie audytu energetycznego dla budynku plebanii w Kołbieli.
Referencje REF_0101
15 styczeń 2018r. Gmina Zakrzewo Kompleksowa obsługa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej, której liderem była Gmina Zakrzewo
Referencje REF_0100
10 styczeń 2018r. Gmina Bychawa Opracowanie dokumentacji dla realizacji zadania pn. "Czyste środowisko dzięki budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bychawa".
Referencje REF_0099
04 styczeń 2018r. Gmina Cekcyn Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Cekcyn oraz uczestników Porozumienia.
Referencje REF_0098
27 grudzień 2017r. Gmina Mrocza Opracowanie Programu rewitalizacji dla Miasta i Gminy Mrocza na lata 2017-2023 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko i Podsumowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego Programu.
Referencje REF_0097
20 listopad 2017r. Miasto Bydgoszcz Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla 6 budynków Urzędu Miasta Bydgoszczy.
Referencje REF_0096
20 listopad 2017r. Gmina Złotniki Kujawskie Opracowanie analizy efektywności kosztowej dla inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Palczyn w Gminie Złotniki Kujawskie wraz z przykanalikami".
Referencje REF_0095
20 czerwiec 2017r. Miasto Gorzów Wielkopolski Usługa polegająca na organizacji i przygotowaniu przetargu na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach Grupy Zakupowej - Lider Miasto Gorzów Wielkopolski.
Referencje REF_0094
08 czerwiec 2017r. Powiat Walecki Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Wałeckiego oraz uczestników Porozumienia.
Referencje REF_0093
01 czerwiec 2017r. Gmina Miasta Świnoujście Sporządzenie aktualizacji opracowania pn. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gmina Miasto Świnoujście.
Referencje REF_0092
26 maj 2017r. Gmina Boniewo Opracowanie Studium wykonalności i dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców i szkoły w ramach Działania 3.1 RPO na lata 2014-2020.
Referencje REF_0091
12 kwiecień 2017r. Powiat Chojnicki Usługa polegająca na organizacji i przygotowaniu przetargu na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach Grupy Zakupowej - Upoważniony Zamawiający Powiat Chojnicki.
Referencje REF_0090
10 kwiecień 2017r. Gmina Miejska Wałcz Opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej jako suplementu do Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Wałcz wraz z aktualizacją PGN.
Referencje REF_0089
27 marzec 2017r. Gmina Sękowa Opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej jako suplementu do Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Sękowa wraz z aktualizacją PGN.
Referencje REF_0088
24 marzec 2017r. Gmina Świętajno Opracowanie audytu energetycznego, studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego do konkursu w ramach RPO WWM, Działanie 4.3 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków”.
Referencje REF_0087
14 marzec 2017r. Gmina Ostrów Wielkopolski Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej i Planu mobilności jako suplementu do PGN.
Referencje REF_0086
21 luty 2017r. Gmina Gromadka Przygotowanie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności celem pozyskania środków dla projektu pn.: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych gminy Gromadka w otoczeniu LSSE Krzywa”.
Referencje REF_0085
30 styczeń 2017r. Gmina Papowo Biskupie Wykonanie audytu energetycznego dla budynków należących do gminy i opracowanie studium wykonalności z wnioskiem aplikacyjnym do projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Papowo Biskupie”.
Referencje REF_0084
28 grudzień 2016r. Powiat Piski Opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej, koordynacja procesu udzielania zamówienia dla 21 uczestników grupy zakupowej, której liderem był Powiat Piski.
Referencje REF_0083
19 grudzień 2016r. Miasto Bydgoszcz Kompleksowa obsługa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej, której liderem było Miasto Bydgoszcz.
Referencje REF_0082
15 grudzień 2016r. Miasto i Gmina Pleszew Kompleksowa obsługa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy gazu ziemnego w ramach Pleszewskiej Grupy Zakupowej, której liderem był samorząd Miasta i Gminy Pleszew.
Referencje REF_0081
14 grudzień 2016r. Gmina Kwidzyn Obsługa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej.
Referencje REF_0080
14 grudzień 2016r. Gmina Inowrocław Kompleksowa obsługa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej.
Referencje REF_0079
13 grudzień 2016r. Powiat Kętrzyński Kompleksowa obsługa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy energii elektrycznej na okres od 01.04.2016 do 31.03.2017 r. w ramach Grupy Zakupowej.
Referencje REF_0078
20 wrzesień 2016r. Gmina Stolno Wykonanie aktualizacji dokumentu pn „Strategia Rozwoju Gminy Stolno na lata 2011-2020”.
Referencje REF_0077
19 wrzesień 2016r. Gmina Olszewo-Borki Opracowanie dokumentu pn. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Olszewo-Borki na lata 2016-2030.
Referencje REF_0076
13 lipiec 2016r. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle Zbiorcze opracowanie Planów gospodarki niskoemisyjnej oraz Projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gmin zrzeszonych w ZGDW.
Referencje REF_0075
11 lipiec 2016r. Miasto i Gmina Góra Opracowanie Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe.
Referencje REF_0074
11 lipiec 2016r. Gmina Góra Świętej Małgorzaty Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz ze Strategiczną procedurą oddziaływania na środowisko.
Referencje REF_0073
14 czerwiec 2016r. Gmina Rojewo Opracowanie Studium wykonalności i dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” POIiŚ 2014-2020.
Referencje REF_0072
21 kwiecień 2016r. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Lubrańcu Usługa polegająca na organizacji i koordynacji przetargu na kompleksową dostawę gazu ziemnego dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Lubrańcu.
Referencje REF_0071
15 marzec 2016r. Miasto Inowrocław Opracowanie dokumentu pn. Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2015-2030.
Referencje REF_0070
03 marzec 2016r. Gmina Kożuchów Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2015-2030.
Referencje REF_0069
15 luty 2016r. Gmina Mogilno Opracowanie Studium wykonalności dla inwestycji pn. Zagospodarowanie wzgórza klasztornego poprzez odbudowę schodów łączących pobenedyktyński Klasztor z parkiem Miejskim w Mogilnie.
Referencje REF_0068
12 luty 2016r. Gmina Tarnowskie Góry Opracowanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wraz ze Strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.
Referencje REF_0067
11 luty 2016r. Gmina Białe Błota Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej oraz Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Białe Błota.
Referencje REF_0066
10 luty 2016r. Obszar Metropolitarny Gdańsk-Gdynia- Sopot Opracowanie Aktualizacji projektu założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w perspektywie do 2030 roku dla Gminy Szemud i dla Gminy Nowy Dwór Gdański.
Referencje REF_0065
05 luty 2016r. Gmina Miasta Gdyni Usługa polegająca na organizacji i przygotowaniu przetargu na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach Grupy Zakupowej.
Referencje REF_0064
03 luty 2016r. Miasto Stargard Opracowanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
Referencje REF_0063
03 luty 2016r. Miasto Bydgoszcz Kompleksowa obsługa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej, której liderem było Miasto Bydgoszcz.
Referencje REF_0062
29 styczeń 2016r. Miasto Bydgoszcz Kompleksowa obsługa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy energii elektrycznej w ramach Bydgoskiej Grupy Zakupowej.
Referencje REF_0061
22 styczeń 2016r. Gmina Rogóźno Kompleksowa obsługa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej.
Referencje REF_0060
18 styczeń 2016r. Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Gdyni Usługa polegająca na organizacji i współprzygotowaniu przetargu na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach Grupy Zakupowej – Lider OPEC Sp. z o. o. w Gdyni.
Referencje REF_0059
15 styczeń 2016r. Gmina Inowrocław Kompleksowa obsługa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej.
Referencje REF_0058
12 styczeń 2016r. Powiat Kętrzyński Kompleksowa usługa przygotowania i przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej, której liderem był Powiat Kętrzyński.
Referencje REF_0057
12 styczeń 2016r. Powiat Chojnicki Kompleksowa obsługa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy energii elektrycznej w ramach Chojnickiej Grupy Zakupowej.
Referencje REF_0056
09 styczeń 2016r. Gmina Biała Piska Kompleksowa obsługa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej.
Referencje REF_0055
07 styczeń 2016r. Powiat Gryficki Kompleksowa obsługa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy energii elektrycznej w ramach Gryfickiej Grupy Zakupowej.
Referencje REF_0054
07 styczeń 2016r. Powiat Giżycki Kompleksowa obsługa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy energii elektrycznej w ramach Giżyckiej Grupy Zakupowej.
Referencje REF_0053
01 wrzesień 2015r. Gmina Tarnowskie Góry Wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry.
Referencje REF_0052
07 maj 2015r. Gmina Dobre Wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobre.
Referencje REF_0051
07 maj 2015r. Gmina Baranowo Wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baranowo.
Referencje REF_0050
15 kwiecień 2015r. Gmina Międzyrzecz Wykonanie audytu parametrów zakupu energii elektrycznej.
Referencje REF_0049
14 kwiecień 2015r. Miasto Łomża Wykonanie audytu parametrów zakupu energii elektrycznej.
Referencje REF_0048
14 kwiecień 2015r. Gmina Kiszkowo Wykonanie audytu parametrów zakupu energii elektrycznej, opracowanie dokumentacji na potrzeby przetargu na dostawy energii elektrycznej.
Referencje REF_0047
14 kwiecień 2015r. Białogard Miasto Wykonanie audytu parametrów zakupu energii elektrycznej.
Referencje REF_0046
20 marzec 2015r. Gmina Brusy Inwentaryzacja obiektów w ramach realizowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej.
Referencje REF_0045
20 luty 2015r. Gmina Police Kompleksowa usługa przygotowania i przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej dla Grupy zakupowej, której liderem była Gmina Police.
Referencje REF_0044
10 luty 2015r. Powiat Radziejowski Kompleksowa usługa przygotowania i przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej dla Powiatu Radziejowskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu.
Referencje REF_0043
02 luty 2015r. Wałecka Grupa Zakupowa Kompleksowa usługa przygotowania i przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej dla Wałeckiej Grupy Zakupowej, której Liderem był Powiat Wałecki.
Referencje REF_0042
02 luty 2015r. Gmina Miasta Gdyni – Grupa Zakupowa NORDA Kompleksowa usługa przygotowania i przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej dla Grupy zakupowej, której liderem była Gmina Miasta Gdyni – Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni.
Referencje REF_0041
27 styczeń 2015r. Tucholska Grupa Zakupowa Kompleksowa usługa przygotowania przetargu na zakup energii elektrycznej dla Tucholskiej Grupy Zakupowej, której Liderem była Gmina Cekcyn.
Referencje REF_0040
27 styczeń 2015r. Aleksandrowsko-Radziejowska Grupa Zakupowa Kompleksowa usługa przygotowania przetargu na zakup energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej, której Liderem było Miasto Aleksandrów Kujawski.
Referencje REF_0039
26 styczeń 2015r. Żnińska Grupa Zakupowa Kompleksowa usługa przygotowania przetargu na zakup energii elektrycznej dla Żnińskiej Grupy Zakupowej, której Liderem był Powiat Żniński.
Referencje REF_0038
26 styczeń 2015r. Rypińska Grupa Zakupowa Kompleksowa usługa przygotowania przetargu na zakup energii elektrycznej dla Rypińskiej Grupy Zakupowej, której Liderem była Gmina Miasta Rypin.
Referencje REF_0037
26 styczeń 2015r. Miasto Łomża Kompleksowa usługa przygotowania przetargu na zakup energii elektrycznej dla Miasta Łomży.
Referencje REF_0036
26 styczeń 2015r. Gorzowska Grupa Zakupowa Kompleksowa usługa przygotowania przetargu na zakup energii elektrycznej dla Gorzowskiej Grupy Zakupowej, której Liderem było Miasto Gorzów Wielkopolski.
Referencje REF_0035
23 styczeń 2015r. Łomżyńska Grupa Zakupowa Kompleksowa usługa przygotowania przetargu na zakup energii elektrycznej dla Łomżyńskiej Grupy Zakupowej, której Liderem jest Powiat Łomżyński.
Referencje REF_0034
07 styczeń 2015r. Gmina Miasto Chełmża Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Chełmża.
Referencje REF_0033
30 grudzień 2014r. Gmina Żary Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żary o statusie miejskim.
Referencje REF_0032
03 listopad 2014r. Gmina Morawica Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Morawica.
Referencje REF_0031
18 sierpień 2014r. Gmina Morawica Kompleksowa usługa przygotowania przetargu na zakup energii elektrycznej dla Gminy Morawica i jednostek organizacyjnych Gminy.
Referencje REF_0030
22 lipiec 2014r. Powiat Iławski Kompleksowa usługa przygotowania przetargu na zakup energii elektrycznej dla Powiatu Iławskiego oraz reprezentowanych jednostek organizacyjnych.
Referencje REF_0029
08 maj 2014r. Gmina Miasta Grudziądz Wykonanie audytu parametrów zakupu energii elektrycznej dla Gminy Miasta Grudziądz.
Referencje REF_0028
06 maj 2014r. Gmina Miasto Włocławek Wykonanie audytu parametrów zakupu energii elektrycznej dla Gminy Miasta Włocławek.
Referencje REF_0027
06 maj 2014r. Gmina Miasta Gdyni Wykonanie audytu parametrów zakupu i dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Miasta Gdyni, jednostek organizacyjnych Miasta oraz instytucji kultury.
Referencje REF_0026
16 grudzień 2013r. Toruńska Grupa Zakupowa – Lider Gmina Łubianka Organizacja dwóch przetargów dla Toruńskiej Grupy Zakupowej, negocjacje z Energa Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.
Referencje REF_0025
25 październik 2013r. Olecka Grupa Zakupowa Organizacja dwóch przetargów na zakup energii elektrycznej dla Oleckiej Grupy Zakupowej
Referencje REF_0024
21 sierpień 2013r. Miasto Łomża Kompleksowa usługa przygotowania przetargu na zakup energii elektrycznej dla Miasta Łomża wraz z jednostkami organizacyjnymi Miasta.
Referencje REF_0023
12 sierpień 2013r. Gmina Police Opracowanie aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Police”.
Referencje REF_0022
14 maj 2013r. Gorzowska Grupa Zakupowa – Lider Miasto Gorzów Organizacja przetargu na zakup energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej.
Referencje REF_0021
24 kwiecień 2013r. Gmina Rojewo Opracowanie Studium wykonalności projektu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rojewicach i budynku archiwum gminy w Rojewie” realizowanego w ramach RPO WK-P, Oś Priorytetowa 2., Działanie 2.3.
Referencje REF_0020
07 marzec 2013r. Bydgoski Park Przemysłowo - Technologiczny sp. z o.o. w Bydgoszczy Pozyskanie środków na realizację projektów w ramach SPOWKP działanie 1.3 oraz RPOWK-P działanie 5.6.
Referencje REF_0019
01 marzec 2013r. Aleksandrowsko - Radziejowska Grupa Zakupowa – Lider Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski Organizacja przetargu na zakup energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej.
Referencje REF_0018
28 luty 2013r. Lipnowska Grupa Zakupowa – Lider Gmina Wielgie Organizacja przetargu na zakup energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej.
Referencje REF_0017
20 luty 2013r. Rypińska Grupa Zakupowa – Lider Gmina Miasta Rypina Organizacja przetargu na zakup energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej.
Referencje REF_0016
14 luty 2013r. Sławieńska Grupa Zakupowa – Lider Miasto Sławno Organizacja przetargu na zakup energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej.
Referencje REF_0015
14 luty 2013r. Sianowska Grupa Zakupowa – Lider Gmina i Miasto Sianów Organizacja przetargu na zakup energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej.
Referencje REF_0014
14 luty 2013r. Lęborska Grupa Zakupowa – Lider Powiat Lęborski Organizacja przetargu na zakup energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej.
Referencje REF_0013
11 luty 2013r. Miasto Bydgoszcz Wykonanie audytu parametrów zakupu energii elektrycznej, organizacja przetargu na zakup energii elektrycznej.
Referencje REF_0012
05 luty 2013r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych CORIMP sp. z o.o. w Bydgoszczy Pozyskanie środków z NFOŚiGW.
Referencje REF_0011
05 luty 2013r. ORLEN Eko sp. z o.o. w Płocku Opracowanie Modelu biznesowego.
Referencje REF_0010
05 luty 2013r. Grudziądzki Park Przemysłowy sp. z o.o. w Grudziądzu Pozyskanie środków na realizację projektów w ramach RPO WK-P.
Referencje REF_0009
05 luty 2013r. Gmina Dragacz Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
Referencje REF_0008
31 grudzień 2012r. Żnińska Grupa Zakupowa – Lider Powiat Żniński Organizacja przetargu na zakup energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej.
Referencje REF_0007
23 sierpień 2012r. Aleksandrowsko-Radziejowska Grupa Zakupowa - Lider Gmina Koneck Organizacja przetargu na zakup energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej.
Referencje REF_0006
14 czerwiec 2012r. Brodnicka Grupa Zakupowa – Lider Gmina Miasta Brodnicy Organizacja przetargu na zakup energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej.
Referencje REF_0005
19 październik 2011r. Gryficka Grupa Zakupowa – Lider Powiat Gryficki Organizacja przetargu na zakup energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej.
Referencje REF_0004
02 luty 2011r. Kowal Miasto Kompleksowa usługa w zakresie przeprowadzenia audytu parametrów zakupu energii elektrycznej oraz opracowania dokumentacji dla celów przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej.
Referencje REF_0003
02 luty 2011r. Gmina Chełmno Wykonanie audytu parametrów zakupu energii elektrycznej.
Referencje REF_0002
10 listopad 2010r. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Wykonanie audytu parametrów zakupu energii elektrycznej.
Referencje REF_0001
30 maj 2009r. Ośrodek Leczniczo - Rehabilitacyjny PZN Ciechocinek Audyt parametrów zakupu energii elektrycznej.
© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl