×
Fotogaleria GAL_0111
30 październik 2018r. Bydgoska Grupa Zakupowa – zawarcie umów na dostawy gazu na 2019r.
Fotogaleria GAL_0110
15 październik 2018r. Miasto Bydgoszcz
Konferencja Efektywność energetyczna
Fotogaleria GAL_0109
03 październik 2018r. Grupa Norda
Zawarcie umów na dostawy gazu na 2019r.
Fotogaleria GAL_0108
24 maj 2018r. Gmina Miasto Grudziądz
Quiz Ekologiczny dla uczniów klas gimnazjalnych - II etap.
Fotogalerie - lista GAL_0001-0107
01 styczeń 2018r. Archiwum galerii
lata 2013 - 2017

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
RODO

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:
więcej...


ELEKTRONICZNY JEDZ

Od dnia 18.04.2018r. obowiązywać będą przepisy nakładające na wykonawców obowiązek składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w wersji elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Urząd Zamówień Publicznych zamieścił na swojej stronie Instrukcję składania JEDZ elektronicznie oraz przykładowe zapisy SIWZ.


POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA
KAWKA II GRUDZIĄDZ

We współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Grudziądza prowadzimy kampanię informacyjno-edukacyjną do programu KAWKA II. W 2018 roku mieszkańców Miasta zapraszamy do udziału w spotkaniach z specjalistami techniki grzewczej i psychologiem. Uczniom szkół podstawowych proponujemy udział w konkursie „Kawka to szansa na czysty świat”. Wieloletnią umowę zakończymy uroczystym spotkaniem w Ratuszu z udziałem samorządowców z ościennych gmin.


POMIAR JAKOŚCI POWIETRZA

NASI PARTNERZY

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl