×
Fotogaleria GAL_0114
18-19 wrzesień 2019r. XIX Kongres Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
Fotogaleria GAL_0113
27-30 maj 2019r. Wizyta studyjna - projekt ENERGY@SCHOOL
Fotogaleria GAL_0112
24 maj 2019r. 24 maja 2019r.
IV Bydgoski Dzień Czystej Energii
Fotogaleria GAL_0111
30 październik 2018r. Bydgoska Grupa Zakupowa – zawarcie umów na dostawy gazu na 2019r.
Fotogaleria GAL_0110
15 październik 2018r. Miasto Bydgoszcz
Konferencja Efektywność energetyczna
Fotogaleria GAL_0109
03 październik 2018r. Grupa Norda
Zawarcie umów na dostawy gazu na 2019r.
Fotogaleria GAL_0108
24 maj 2018r. Gmina Miasto Grudziądz
Quiz Ekologiczny dla uczniów klas gimnazjalnych - II etap.
Fotogalerie - lista GAL_0001-0107
01 styczeń 2018r. Archiwum galerii
lata 2013 - 2017

USTAWA „PRĄDOWA”
Rozporządzenie Ministra Energii

W dniu 19.07.2019r. Minister Energii podpisał Rozporządzenie w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.
więcej...


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
RODO

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:
więcej...


ELEKTRONIZACJA
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Od dnia 18.10.2018r. w postępowaniach „powyżej progu unijnego” obowiązuje pełna elektronizacja. Wszelkie dokumenty i oświadczenia składane są przez wykonawców w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W dniu 14.03.2019r. Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie zamieścił komunikat dotyczący wygaszania przez Komisję Europejską elektronicznego serwisu ESPD/JEDZ.


GMINNY PROGRAM
NISKOEMISYJNY

Dnia 11 lutego 2019 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Gminy mogą uzyskać dofinansowanie gminnych przedsięwzięć niskoemisyjnych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Warunkiem jest ustanowienie uchwałą rady Gminnego Programu Niskoemisyjnego zgodnego z PGN, planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz programem ochrony powietrza. W związku z powyższym poszerzamy ofertę o opracowywanie Gminnych Programów Niskoemisyjnych.


POMIAR JAKOŚCI POWIETRZA

NASI PARTNERZY

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl