×
19 listopad 2019r. AKT_0572
Aleksandrowsko-Radziejowska Grupa Zakupowa

W dniu 19 listopada 2019r. w siedzibie Związku Gmin Ziemi Kujawskiej nastąpiło uroczyste podpisanie umów na dostawę energii elektrycznej na rok 2020 dla potrzeb uczestników Grupy zakupowej, której Liderem – Upoważnionym Zamawiającym była Gmina Aleksandrów Kujawski.

Zamówienia udzielone zostało w dwóch częściach. Najkorzystniejszą ofertę na część 1 i część 2 zamówienia złożyła spółka innogy Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

  We wspólnym projekcie uczestniczyło 16 zamawiających:
 • Gmina Aleksandrów Kujawski – Upoważniony Zamawiający
 • Gmina Osięciny
 • Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski
 • Gmina Bądkowo
 • Gmina Bytoń
 • Gmina Miejska Ciechocinek
 • Gmina Dobre
 • Gmina Koneck
 • Gmina Miejska Nieszawa
 • Miasto i Gmina Piotrków Kujawski
 • Gmina Raciążek
 • Gmina Miasto Radziejów
 • Gmina Radziejów
 • Gmina Topólka
 • Gmina Waganiec
 • Gmina Zakrzewo
Fotogaleria - Aleksandrowsko-Radziejowska Grupa Zakupowa - podpisanie umów
GAL_0117

UMOWA O WSPÓŁPRACY Z UTP BYDGOSZCZ

W dniu 03 lutego 2020 r. w Bydgoszczy nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy a Pomorską Grupą Konsultingową.
więcej...


KONWENT BURMISTRZÓW I WÓJTÓW ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW

W dniach 8-10 stycznia 2020 roku w Ustroniu odbył się Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Na zaproszenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w wydarzeniu uczestniczył pan Romuald Meyer, który omówił główne założenia dokumentu „Bilans energii województwa śląskiego do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku”.
więcej...


USTAWA „PRĄDOWA”
Rozporządzenie Ministra Energii

W dniu 19.07.2019r. Minister Energii podpisał Rozporządzenie w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.
więcej...


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
RODO

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:
więcej...


GMINNY PROGRAM
NISKOEMISYJNY

Dnia 11 lutego 2019 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Gminy mogą uzyskać dofinansowanie gminnych przedsięwzięć niskoemisyjnych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Warunkiem jest ustanowienie uchwałą rady Gminnego Programu Niskoemisyjnego zgodnego z PGN, planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz programem ochrony powietrza. W związku z powyższym poszerzamy ofertę o opracowywanie Gminnych Programów Niskoemisyjnych.


POMIAR JAKOŚCI POWIETRZA

NASI PARTNERZY

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl