×
06 maj 2024r. AKT_0842
Miasto Bydgoszcz
Bydgoskie Forum Energii

06 maja 2024 r. odbyło się pierwsze Bydgoskie Forum Energii zorganizowane przez Miasto Bydgoszcz - Zespół Zarządzania Energią oraz PGK SA. Wydarzenie miało na celu zebranie informacji oraz wymianę doświadczeń pomiędzy dostawcami mediów na terenie Miasta oraz jednostek organizacyjnych i mieszkańców.

Konferencję rozpoczął Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski oraz Koordynator Zespołu Zarządzania Energią Tomasz Bońdos. Na wstępie Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej omówiła kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta oraz ograniczenia dla inwestycji energetycznych. Prezentacji na temat tworzonego Projektu Założeń do Planu zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa gazowe dokonał Wiceprezes Zarządu PGK SA Romuald Meyer.

W trakcie spotkania zebrani wysłuchali informacji odnośnie stanu obecnego i planów rozwojowych: PGE Energia Ciepła SA, PSG sp. z o.o., Energa Operator SA, PSE SA, ProNatura ZTPOK sp. z o.o., KPEC Bydgoszcz sp. z o.o., MWiK Bydgoszcz sp. z o.o., MZK Bydgoszcz. Podsumowaniem wydarzenia była debata przedstawicieli dostawców mediów w mieście, której celem było uzyskanie odpowiedzi na pytanie „Czy potrzeby Bydgoszczy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe będą w pełni zaspokojone w perspektywie do 2035 roku?”. Dodatkową atrakcją była możliwość obejrzenia autobusu elektrycznego udostępnionego przez firmę PILEA.

Fotogaleria - Bydgoskie Forum Energii
GAL_0123
Zdjęcia: Robert Sawicki – U. M. Bydgoszczy
© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl