×
06 luty 2020r. AKT_0587
Spotkanie Przedstawicieli Wałeckiej Grupy Zakupowej

W dniu 06 lutego 2020 roku na zaproszenie Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A. spotkali się w Bydgoszczy uczestnicy Wałeckiej Grupy Zakupowej.
W pierwszej części spotkania Przedstawiciele jednostek tworzących grupę zakupową zwiedzili Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych ProNatura Sp. z o. o. Specjalista ds. promocji i komunikacji społecznej ProNatura Sp. z o. o. Maciej Federowicz, w krótkiej prezentacji przedstawił charakterystykę Instalacji oraz oprowadził uczestników po obiekcie.
W drugiej części spotkania Dyrektor PGK S.A. Justyna Kowalska przedstawiła zasady organizacji zakupów grupowych w 2020 roku, a także omówiła dalsze perspektywy dla grupy. W kolejnej prezentacji Dyrektor Zarządzający PGK S.A. Romuald Meyer zaprezentował koncepcję zarządzania energią na przykładzie Miasta Bydgoszczy. Ostatni element spotkania stanowiło wystąpienie Łukasza Lazarowskiego Młodszego specjalisty ds. ochrony środowiska, który omówił możliwości instalacji OZE w gminach.
Spotkanie Wałeckiej Grupy Zakupowej stanowiło pierwsze wydarzenie z cyklu konferencji organizowanych przez Pomorską Grupę Konsultingową S.A. dla członków grup zakupowych.

Fotogaleria - Wałecka Grupa Zakupowa – Konferencja w Bydgoszczy
GAL_0119

UMOWA O WSPÓŁPRACY Z UTP BYDGOSZCZ

W dniu 03 lutego 2020 r. w Bydgoszczy nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy a Pomorską Grupą Konsultingową.
więcej...


KONWENT BURMISTRZÓW I WÓJTÓW ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW

W dniach 8-10 stycznia 2020 roku w Ustroniu odbył się Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Na zaproszenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w wydarzeniu uczestniczył pan Romuald Meyer, który omówił główne założenia dokumentu „Bilans energii województwa śląskiego do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku”.
więcej...


USTAWA „PRĄDOWA”
Rozporządzenie Ministra Energii

W dniu 19.07.2019r. Minister Energii podpisał Rozporządzenie w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.
więcej...


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
RODO

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:
więcej...


GMINNY PROGRAM
NISKOEMISYJNY

Dnia 11 lutego 2019 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Gminy mogą uzyskać dofinansowanie gminnych przedsięwzięć niskoemisyjnych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Warunkiem jest ustanowienie uchwałą rady Gminnego Programu Niskoemisyjnego zgodnego z PGN, planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz programem ochrony powietrza. W związku z powyższym poszerzamy ofertę o opracowywanie Gminnych Programów Niskoemisyjnych.


POMIAR JAKOŚCI POWIETRZA

NASI PARTNERZY

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl