×
03 luty 2020r. AKT_0586
Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Pomorską Grupą Konsultingową SA a Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

W dniu 03 lutego 2020 r. w Bydgoszczy odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Pomorską Grupą Konsultingową a Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Współpraca ma na celu prowadzenie wspólnych działań przede wszystkim na rzecz doradztwa i usług dla jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto PGK SA i UTP zobowiązywały się do wspólnego uczestnictwa w konferencjach i sympozjach zewnętrznych. Uniwersytet chce szerzej oddziaływać i współpracować z jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z powyższym współpraca z PGK SA pozwoli zrealizować te plany. Pierwszym efektem wspólnych działań jest rozpoczęcie prac nad Strategią Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy. Zadanie opracowania dokumentu powierzono konsorcjum Spółka Celowa UTP sp. z o.o. – Pomorska Grupa Konsultingowa SA. Strategia Rozwoju Elektromobilności to kompleksowy dokument zawierający ocenę możliwości, plan działań i analizę możliwych do realizacji inwestycji, jakie należy podjąć aby w pełni wykorzystać potencjał rozwoju elektromobilności w mieście.

Fotogaleria - Zawarcie umowy o współpracy z UTP - (Zdjęcia: Ryszard Wszołek foto/UTP)
GAL_0118

UMOWA O WSPÓŁPRACY Z UTP BYDGOSZCZ

W dniu 03 lutego 2020 r. w Bydgoszczy nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy a Pomorską Grupą Konsultingową.
więcej...


KONWENT BURMISTRZÓW I WÓJTÓW ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW

W dniach 8-10 stycznia 2020 roku w Ustroniu odbył się Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Na zaproszenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w wydarzeniu uczestniczył pan Romuald Meyer, który omówił główne założenia dokumentu „Bilans energii województwa śląskiego do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku”.
więcej...


USTAWA „PRĄDOWA”
Rozporządzenie Ministra Energii

W dniu 19.07.2019r. Minister Energii podpisał Rozporządzenie w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.
więcej...


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
RODO

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:
więcej...


GMINNY PROGRAM
NISKOEMISYJNY

Dnia 11 lutego 2019 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Gminy mogą uzyskać dofinansowanie gminnych przedsięwzięć niskoemisyjnych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Warunkiem jest ustanowienie uchwałą rady Gminnego Programu Niskoemisyjnego zgodnego z PGN, planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz programem ochrony powietrza. W związku z powyższym poszerzamy ofertę o opracowywanie Gminnych Programów Niskoemisyjnych.


POMIAR JAKOŚCI POWIETRZA

NASI PARTNERZY

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl