×
18-19 wrzesień 2019r. AKT_0557
XIX Kongres Gmin Wiejskich RP

W dniach 18 – 19 września 2019 roku Przedstawiciele Pomorskiej Grupy Konsultingowej SA uczestniczyli w XIX Kongresie Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Wydarzenie organizowane jest corocznie przez Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach Kongresu odbyły się panele dyskusyjne, obejmujące między innymi zagadnienia z zakresu ochrony środowiska, energii elektrycznej, gospodarki wodnej oraz wodno-ściekowej. Reprezentujący PGK SA Pan Dyrektor Romuald Meyer został zaproszony do udziału w Panelu dyskusyjnym: Zmniejszenie kosztów energii, odnawialne źródła energii i poprawa środowiska na wsi. Podczas swojego wystąpienia Pan Romuald Meyer omówił zagadnienia: „Jak ograniczyć koszty zakupu energii – centra usług wspólnych, grupy zakupowe” oraz „Jak włączyć frakcję energetyczną w odpadach komunalnych do pracy w lokalnych zakładach energetyki cieplnej”. Prezentacje zaowocowały nawiązaniem nowych kontaktów biznesowych.

Fotogaleria - XIX Kongres Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
GAL_0114

KONWENT BURMISTRZÓW I WÓJTÓW ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW

W dniach 8-10 stycznia 2020 roku w Ustroniu odbył się Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Na zaproszenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w wydarzeniu uczestniczył pan Romuald Meyer, który omówił główne założenia dokumentu „Bilans energii województwa śląskiego do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku”.
więcej...


USTAWA „PRĄDOWA”
Rozporządzenie Ministra Energii

W dniu 19.07.2019r. Minister Energii podpisał Rozporządzenie w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.
więcej...


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
RODO

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:
więcej...


ELEKTRONIZACJA
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Od dnia 18.10.2018r. w postępowaniach „powyżej progu unijnego” obowiązuje pełna elektronizacja. Wszelkie dokumenty i oświadczenia składane są przez wykonawców w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W dniu 14.03.2019r. Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie zamieścił komunikat dotyczący wygaszania przez Komisję Europejską elektronicznego serwisu ESPD/JEDZ.


GMINNY PROGRAM
NISKOEMISYJNY

Dnia 11 lutego 2019 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Gminy mogą uzyskać dofinansowanie gminnych przedsięwzięć niskoemisyjnych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Warunkiem jest ustanowienie uchwałą rady Gminnego Programu Niskoemisyjnego zgodnego z PGN, planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz programem ochrony powietrza. W związku z powyższym poszerzamy ofertę o opracowywanie Gminnych Programów Niskoemisyjnych.


POMIAR JAKOŚCI POWIETRZA

NASI PARTNERZY

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl