×
18-19 wrzesień 2019r. AKT_0557
XIX Kongres Gmin Wiejskich RP

W dniach 18 – 19 września 2019 roku Przedstawiciele Pomorskiej Grupy Konsultingowej SA uczestniczyli w XIX Kongresie Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Wydarzenie organizowane jest corocznie przez Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach Kongresu odbyły się panele dyskusyjne, obejmujące między innymi zagadnienia z zakresu ochrony środowiska, energii elektrycznej, gospodarki wodnej oraz wodno-ściekowej. Reprezentujący PGK SA Pan Dyrektor Romuald Meyer został zaproszony do udziału w Panelu dyskusyjnym: Zmniejszenie kosztów energii, odnawialne źródła energii i poprawa środowiska na wsi. Podczas swojego wystąpienia Pan Romuald Meyer omówił zagadnienia: „Jak ograniczyć koszty zakupu energii – centra usług wspólnych, grupy zakupowe” oraz „Jak włączyć frakcję energetyczną w odpadach komunalnych do pracy w lokalnych zakładach energetyki cieplnej”. Prezentacje zaowocowały nawiązaniem nowych kontaktów biznesowych.

Fotogaleria - XIX Kongres Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
GAL_0114
© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl