×

mikołaj
Życzymy Państwu Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku.
mikołaj

24 maj 2019r. AKT_0529
Miasto Bydgoszcz.
IV Bydgoski Dzień Czystej Energii

W dniu 24 maja 2019 r. na Placu Teatralnym w Bydgoszczy odbył się IV Bydgoski Dzień Czystej Energii. Wydarzenie miało na celu zaprezentowanie mieszkańcom Miasta i okolic rozwiązań z zakresu OZE, które mogą znaleźć zastosowanie w codziennym życiu mieszkańców. Ponadto Dzień Energii był okazją do zaznajomienia mieszkańców z budownictwem energooszczędnym, w czym pomogli zaproszeni wystawcy: Eprosument Klaster OZE, Rawicom, P.W. Florkom Sicienko oraz Hanplast Solar - OZE Polska Energia. Wśród zaproszonych wystawców znaleźli się również przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, którzy opowiedzieli o możliwościach finansowania projektów realizowanych przez mieszkańców.

IV Bydgoski Dzień Czystej Energii był również okazją do zaprezentowania działań Miasta i jednostek miejskich w zakresie dbałości o środowisko i oszczędności energii o czym opowiadał Pan Tomasz Bońdos – Koordynator Zespołu ds. Zarządzania Energią Miasta Bydgoszczy oraz Przedstawicieli Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o., Komunalnego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. i reprezentanci Wydziałów Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Strażnicy Miejscy w ciekawy sposób przedstawili sposoby karania mieszkańców m.in. za palenie odpadami i inne uciążliwe dla środowiska działania.

Organizatorzy zaprosili również do udziału Zastępcę Nadleśniczego z Nadleśnictwa Rytel – Pana Mariusza Brunka, który opowiedział mieszkańcom o działalności Nadleśnictwa, szkodach wyrządzonych przez huragan w 2017 roku oraz wdrożonych działań naprawczych.

Wydarzenie skierowane było do różnych grup wiekowych, które w swoim życiu mogą zadbać o czyste powietrze i środowisko. Najmłodsi mieli okazję odwiedzić EkoBus ProNatura, natomiast starsi odbyć przejażdżkę na rowerze elektrycznym oraz poznać ofertę bydgoskich uczelni – Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy, szczególnie wydziałów związanych z ochroną środowiska i odnawialnymi źródłami energii.


IV Bydgoski Dzień Energii był szansą na udział w wielu konkursach, zarówno dla młodszych, jak i starszych mieszkańców. Uczennice bydgoskiego Zespołu Szkół Medycznych zwyciężyły w Konkursie dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych „OZE w życiu codziennym”, natomiast Pan Piotr wygrał ufundowany przez firmę RAWICOM bon na instalację fotowoltaiczną w kwocie 2 000,00 zł.


Wydarzenie na zlecenie Miasta Bydgoszczy zorganizowała Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna.

USTAWA „PRĄDOWA”
Rozporządzenie Ministra Energii

W dniu 19.07.2019r. Minister Energii podpisał Rozporządzenie w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.
więcej...


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
RODO

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:
więcej...


ELEKTRONIZACJA
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Od dnia 18.10.2018r. w postępowaniach „powyżej progu unijnego” obowiązuje pełna elektronizacja. Wszelkie dokumenty i oświadczenia składane są przez wykonawców w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W dniu 14.03.2019r. Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie zamieścił komunikat dotyczący wygaszania przez Komisję Europejską elektronicznego serwisu ESPD/JEDZ.


GMINNY PROGRAM
NISKOEMISYJNY

Dnia 11 lutego 2019 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Gminy mogą uzyskać dofinansowanie gminnych przedsięwzięć niskoemisyjnych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Warunkiem jest ustanowienie uchwałą rady Gminnego Programu Niskoemisyjnego zgodnego z PGN, planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz programem ochrony powietrza. W związku z powyższym poszerzamy ofertę o opracowywanie Gminnych Programów Niskoemisyjnych.


POMIAR JAKOŚCI POWIETRZA

NASI PARTNERZY

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl