×
30 październik 2018r. AKT_0513
Bydgoska Grupa Zakupowa. Podpisanie umów na kompleksowe dostawy gazu ziemnego na rok 2019.

W dniu 30 października 2018r. w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy miało miejsce uroczyste podpisanie umów na kompleksową dostawę gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) na rok 2019r.
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu ofertę złożyło dwóch wykonawców.
Najkorzystniejszą ofertę, zarówno na część 1 i część 2, złożyła spółka PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

  We wspólnym projekcie uczestniczyło 25 zamawiających:
 • Miasto Bydgoszcz,
 • Gmina Barcin,
 • Gmina Białe Błota,
 • Gmina Brześć Kujawski,
 • Gmina Cekcyn,
 • Gmina Kwidzyn,
 • Gmina Kcynia,
 • Gmina Nakło nad Notecią,
 • Gmina Osielsko,
 • Gmina Pakość,
 • Gmina Sicienko,
 • Gmina Solec Kujawski,
 • Gmina Strzelno,
 • Gmina Szubin,
 • Gmina Miasto Wąbrzeźno,
 • Powiat Wąbrzeski,
 • Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Dr. Emila Warmińskiego SPZOZ,
 • Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Dr. Jana Biziela w Bydgoszczy,
 • Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o.,
 • Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
 • Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy,
 • Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii,
 • Bydgoski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o.,
 • Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Dr. Antoniego Jurasza,
 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Fotogaleria - Bydgoska Grupa Zakupowa - zawarcie umów na dostawy gazu na 2019r.
GAL_0111

KONWENT BURMISTRZÓW I WÓJTÓW ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW

W dniach 8-10 stycznia 2020 roku w Ustroniu odbył się Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Na zaproszenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w wydarzeniu uczestniczył pan Romuald Meyer, który omówił główne założenia dokumentu „Bilans energii województwa śląskiego do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku”.
więcej...


USTAWA „PRĄDOWA”
Rozporządzenie Ministra Energii

W dniu 19.07.2019r. Minister Energii podpisał Rozporządzenie w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.
więcej...


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
RODO

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:
więcej...


ELEKTRONIZACJA
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Od dnia 18.10.2018r. w postępowaniach „powyżej progu unijnego” obowiązuje pełna elektronizacja. Wszelkie dokumenty i oświadczenia składane są przez wykonawców w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W dniu 14.03.2019r. Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie zamieścił komunikat dotyczący wygaszania przez Komisję Europejską elektronicznego serwisu ESPD/JEDZ.


GMINNY PROGRAM
NISKOEMISYJNY

Dnia 11 lutego 2019 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Gminy mogą uzyskać dofinansowanie gminnych przedsięwzięć niskoemisyjnych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Warunkiem jest ustanowienie uchwałą rady Gminnego Programu Niskoemisyjnego zgodnego z PGN, planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz programem ochrony powietrza. W związku z powyższym poszerzamy ofertę o opracowywanie Gminnych Programów Niskoemisyjnych.


POMIAR JAKOŚCI POWIETRZA

NASI PARTNERZY

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl