×
15 październik 2018r. AKT_0512
Konferencja Efektywność energetyczna w praktyce, nowe technologie – możliwości finansowania wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji

W dniu 15 października 2018 r. w Centrum Demonstracyjnym Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 ul. Słoneczna 19 w Bydgoszczy, odbyła się Konferencja pn. „Efektywność energetyczna w praktyce, nowe technologie – możliwości finansowania wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji”.
Uczestnicy konferencji zostali przywitani przez Panią Marię Wasiak – Zastępcę Prezydenta Miasta Bydgoszczy, która wskazała jakże istotne dla Miasta i jego Mieszkańców jest dbanie o efektywne wykorzystanie energii. Na wstępie Pani Beata Dolata reprezentująca Centrum Demonstracyjne Odnawialnych Źródeł Energii Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 zapoznała uczestników z możliwościami i budową Centrum, co było wprowadzeniem do dalszych prelekcji omawiających możliwości wykorzystania instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w praktyce. Aspekty techniczne montażu oraz najnowocześniejsze technologie zostały omówione przez Pana Tomasza Mania Prezesa Zarządu PSPC / USPCiME oraz Pana Wojciecha Suwik Prezesa Zarządu OZE Polska Energia Sp. z o.o. Po zapoznaniu się z dostępnymi możliwościami zastosowania OZE uczestnikom przedstawiono możliwości pozyskania dofinansowania z różnych źródeł: w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Pan Romuald Wawrzyniak Pomorska Grupa Konsultingowa S.A., ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – Doradca Energetyczny Pani Monika Pawłowicz oraz z wykorzystaniem pożyczki bankowej – Pani Marlena Górna Doradca Klienta Getin NOBLE Bank S.A. Bydgoszcz.
W części drugiej Konferencji prelegenci reprezentujący Miasto Bydgoszcz, Pan Tomasz Bońdos Koordynator Zespołu ds. Zarządzania Energią Urzędu Miasta Bydgoszcz i Pani Monika Utrutko Kierownik w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszcz omówili działania Miasta i jego jednostek w obszarze efektywności energetycznej oraz likwidacji niskiej emisji. Wpływ korzystania z sieci ciepłowniczej na zdrowie mieszkańca oraz możliwości przyłączenia do sieci zaprezentowała Pani Agnieszka Peplińska specjalista ds. promocji i polityki antysmogowej Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy. Ponadto w spotkaniu uczestniczył Pan Michał Mroczkowski z Urzędu Miasta i Gminy Sztum, który zapoznał zebranych z projektem realizowanym przez Sztum w partnerstwie z Ritterhude (Niemcy) w zakresie termomodernizacji domów jednorodzinnych.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców Miasta, Gmin ościennych, przedstawicieli spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, dysponentów lokali w budownictwie wielorodzinnym, właścicieli domów jednorodzinnych, przedsiębiorców, pracowników samorządowych. Moderatorem całości był Romuald Meyer Prokurent Dyrektor Zarządzający Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A., która na zlecenie Zespołu ds. Zarządzania Energią Miasta Bydgoszczy zorganizowała i przeprowadziła Konferencję.

Fotogaleria - Bydgoszcz Konferencja Efektywność energetyczna
GAL_0110

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
RODO

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:
więcej...


ELEKTRONICZNY JEDZ

Od dnia 18.04.2018r. obowiązywać będą przepisy nakładające na wykonawców obowiązek składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w wersji elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Urząd Zamówień Publicznych zamieścił na swojej stronie Instrukcję składania JEDZ elektronicznie oraz przykładowe zapisy SIWZ.


POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA
KAWKA II GRUDZIĄDZ

We współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Grudziądza prowadzimy kampanię informacyjno-edukacyjną do programu KAWKA II. W 2018 roku mieszkańców Miasta zapraszamy do udziału w spotkaniach z specjalistami techniki grzewczej i psychologiem. Uczniom szkół podstawowych proponujemy udział w konkursie „Kawka to szansa na czysty świat”. Wieloletnią umowę zakończymy uroczystym spotkaniem w Ratuszu z udziałem samorządowców z ościennych gmin.


POMIAR JAKOŚCI POWIETRZA

NASI PARTNERZY

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl