×
03 październik 2018r. AKT_0506
Grupa Zakupowa – Lider Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Gdyni. Podpisanie umów na kompleksową dostawę gazu ziemnego w okresie 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

W dniu 03 października 2018r. w Urzędzie Miasta w Gdyni miało miejsce uroczyste podpisanie umów na kompleksową dostawę gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) na rok 2019r.
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu ofertę złożyło dwóch wykonawców.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

  We wspólnym projekcie uczestniczyło 35 zamawiających:
 • Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni - Upoważniony zamawiający
 • Gmina Chmielno,
 • Gmina Miasta Gdańska,
 • Gdański Archipelag Kultury,
 • Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
 • Gmina Miasta Gdyni,
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni,
 • Gmina Kobylnica - Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy,
 • Powiatowy Urzędu Pracy w Lęborku,
 • Gmina Pruszcz Gdański,
 • "Eksploatator" Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim
 • Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański,
 • Gmina Miejska Pruszcz Gdański,
 • Gmina Miasto Reda,
 • Gmina Miejska Rumia,
 • Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie,
 • Gmina Subkowy,
 • Gmina Szemud,
 • Gmina Tczew,
 • Powiat Tczewski,
 • Gmina Wejherowo,
 • Gmina Żukowo,
 • Województwo Pomorskie,
 • Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku,
 • COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku,
 • Teatr Wybrzeże w Gdańsku,
 • Szpitale Pomorskie sp. z o.o. w Gdyni,
 • Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.,
 • Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu,
 • Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku,
 • Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku,
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku,
 • Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o,
 • Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim.
Fotogaleria - Grupa Norda - zawarcie umów na dostawy gazu na 2019r.
GAL_0109

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
RODO

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:
więcej...


ELEKTRONICZNY JEDZ

Od dnia 18.04.2018r. obowiązywać będą przepisy nakładające na wykonawców obowiązek składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w wersji elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Urząd Zamówień Publicznych zamieścił na swojej stronie Instrukcję składania JEDZ elektronicznie oraz przykładowe zapisy SIWZ.


POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA
KAWKA II GRUDZIĄDZ

We współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Grudziądza prowadzimy kampanię informacyjno-edukacyjną do programu KAWKA II. W 2018 roku mieszkańców Miasta zapraszamy do udziału w spotkaniach z specjalistami techniki grzewczej i psychologiem. Uczniom szkół podstawowych proponujemy udział w konkursie „Kawka to szansa na czysty świat”. Wieloletnią umowę zakończymy uroczystym spotkaniem w Ratuszu z udziałem samorządowców z ościennych gmin.


POMIAR JAKOŚCI POWIETRZA

NASI PARTNERZY

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl