×
27 - 30 maj 2019r. AKT_0531
Wizyta studyjna dla uczniów zwycięskiej szkoły zaangażowanej w projekt ENERGY@SCHOOL

W dniach 27 – 30 maja 2019 r. odbyła się wizyta studyjna dla uczniów zwycięskiej szkoły Scuola media Emaldi, we włoskim mieście Fusignano. Wizyta w Bydgoszczy stanowiła główną nagrodę w konkursie dla uczniów zaangażowanych w międzynarodowy projekt ENERGY@SCHOOL. Główny cel projektu to efektywne zarządzanie energią w budynkach szkolnych. Zorganizowany wyjazd studyjny miał na celu zwiększenie świadomości oszczędzania energii, poprzez prezentację instalacji związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz nowoczesnych metod energooszczędnych.
Pierwszy punkt wizyty w Polsce stanowiło zwiedzanie zapory wraz z elektrownią wodną zlokalizowaną w Mylhof. Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia mechanizmów funkcjonowania elektrowni wodnej oraz działania zapory. Kolejnym z etapów wyjazdu studyjnego była wizyta w Nadleśnictwie Rytel. Zastępca Nadleśniczego Pan Mariusz Brunka w ciekawej rozmowie przedstawił uczestnikom stopień dewastacji lasu w wyniku huraganu, a także opowiedział o trwających pracach nad odbudową drzewostanu.
Pierwszym punktem drugiego dnia pobytu była wizyta w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych ProNatura Sp. z o. o. Pan Łukasz Kowalski - Zastępca Kierownika Biura Promocji i Komunikacji Społecznej, opowiedział w krótkiej prezentacji o Instalacji oraz oprowadził uczestników wycieczki po obiekcie. Następnie grupa udała się do Szkoły Podstawowej nr 31 (Zespół Szkół Nr 10). Po przywitaniu przez Panią Dyrektor Aleksandrę Kuś uczestnikom wycieczki zaprezentowano placówkę. Uczniowie Scuola media Emaldi z Fusignano przedstawili w prezentacji własne miasto, szkołę oraz projekt ENERGY@SCHOOL. Reprezentujący Urząd Miasta Bydgoszcz Pan Mateusz Buza podsumował projekt ENERGY@SCHOOL w Mieście Bydgoszcz i podległych Miastu placówkach. Została również zaprezentowana instalacja na Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Karłowicza.
Kolejny etap wycieczki stanowiła wizyta w bydgoskim Ratuszu, podczas której Koordynator Zespołu ds. Zarządzania Energią Miasta Bydgoszczy wraz ze współpracownikami oprowadził uczestników po obiekcie, a także opowiedział o funkcjonowaniu Urzędu. Spotkanie z pracownikami Urzędu Miasta zakończono na płycie Starego Rynku, gdzie specjalnie dla uczestników wycieczki zaprezentowano jedną z atrakcji Miasta – Pana Twardowskiego w oknie kamienicy. Historię Miasta opowiedziała podczas spaceru Pani Przewodnik.
Atrakcją specjalną ostatniego dnia wizyty było uczestnictwo w meczu Włochy – Japonia, rozgrywanego w ramach Mistrzostw Świata U-20.

W wyjeździe studyjnym uczestniczyło 17 uczniów oraz 3 nauczycieli reprezentujących szkołę we włoskim mieście Fusignano. Zorganizowany wyjazd studyjny oprócz przedstawienia technologii związanych z OZE stanowił również możliwość wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy uczestnikami projektu ENERGY@SCHOOL w Polsce i we Włoszech.

Wizytę gości zagranicznych w Polsce zorganizowała i koordynowała Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna.

Fotogaleria - Wizyta studyjna - projekt ENERGY@SCHOOL
GAL_0113

KONWENT BURMISTRZÓW I WÓJTÓW ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW

W dniach 8-10 stycznia 2020 roku w Ustroniu odbył się Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Na zaproszenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w wydarzeniu uczestniczył pan Romuald Meyer, który omówił główne założenia dokumentu „Bilans energii województwa śląskiego do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku”.
więcej...


USTAWA „PRĄDOWA”
Rozporządzenie Ministra Energii

W dniu 19.07.2019r. Minister Energii podpisał Rozporządzenie w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.
więcej...


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
RODO

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:
więcej...


ELEKTRONIZACJA
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Od dnia 18.10.2018r. w postępowaniach „powyżej progu unijnego” obowiązuje pełna elektronizacja. Wszelkie dokumenty i oświadczenia składane są przez wykonawców w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W dniu 14.03.2019r. Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie zamieścił komunikat dotyczący wygaszania przez Komisję Europejską elektronicznego serwisu ESPD/JEDZ.


GMINNY PROGRAM
NISKOEMISYJNY

Dnia 11 lutego 2019 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Gminy mogą uzyskać dofinansowanie gminnych przedsięwzięć niskoemisyjnych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Warunkiem jest ustanowienie uchwałą rady Gminnego Programu Niskoemisyjnego zgodnego z PGN, planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz programem ochrony powietrza. W związku z powyższym poszerzamy ofertę o opracowywanie Gminnych Programów Niskoemisyjnych.


POMIAR JAKOŚCI POWIETRZA

NASI PARTNERZY

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl