×
24 maj 2018r. AKT_0469
II etap Quizu Ekologicznego oraz psychologiczne aspekty i postawy w ramach programu KAWKA II.

W dniu 24 maja 2018 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu odbył się II etap międzyszkolnego Quizu Ekologicznego pn. „Kawka to szansa na czysty świat” dla uczniów klas gimnazjalnych. Do II etapu rywalizacji zakwalifikowało się 10 zespołów z 5 grudziądzkich szkół. Zespoły odpowiadały na zestawy pytań, tym samym zdobywając punkty. W konkursie wyłoniono 3 najlepsze miejsca. Laureaci otrzymali nagrody, a pozostali uczestnicy II etapu dyplomy oraz drobne upominki.

Rozstrzygnięcie konkursu poprzedziło wystąpienie na temat psychologicznych aspektów i postaw człowieka dla zachowania czystszego świata. Działania odbyły się w ramach trwającej od 2015 roku kampanii informacyjno - edukacyjnej do programu KAWKA II adresowanej do mieszkańców Miasta Grudziądza.

W spotkaniu wzięli udział: uczniowie klas gimnazjalnych z grudziądzkich szkół wraz z nauczycielkami, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Grudziądza oraz przedstawiciele Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A.

Fotogaleria - Quiz Ekologiczny dla uczniów klas gimnazjalnych - II etap
GAL_0108
Film - relacja video
VID_0001

KONWENT BURMISTRZÓW I WÓJTÓW ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW

W dniach 8-10 stycznia 2020 roku w Ustroniu odbył się Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Na zaproszenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w wydarzeniu uczestniczył pan Romuald Meyer, który omówił główne założenia dokumentu „Bilans energii województwa śląskiego do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku”.
więcej...


USTAWA „PRĄDOWA”
Rozporządzenie Ministra Energii

W dniu 19.07.2019r. Minister Energii podpisał Rozporządzenie w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.
więcej...


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
RODO

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:
więcej...


ELEKTRONIZACJA
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Od dnia 18.10.2018r. w postępowaniach „powyżej progu unijnego” obowiązuje pełna elektronizacja. Wszelkie dokumenty i oświadczenia składane są przez wykonawców w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W dniu 14.03.2019r. Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie zamieścił komunikat dotyczący wygaszania przez Komisję Europejską elektronicznego serwisu ESPD/JEDZ.


GMINNY PROGRAM
NISKOEMISYJNY

Dnia 11 lutego 2019 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Gminy mogą uzyskać dofinansowanie gminnych przedsięwzięć niskoemisyjnych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Warunkiem jest ustanowienie uchwałą rady Gminnego Programu Niskoemisyjnego zgodnego z PGN, planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz programem ochrony powietrza. W związku z powyższym poszerzamy ofertę o opracowywanie Gminnych Programów Niskoemisyjnych.


POMIAR JAKOŚCI POWIETRZA

NASI PARTNERZY

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl