×
24 maj 2018r. AKT_0469
II etap Quizu Ekologicznego oraz psychologiczne aspekty i postawy w ramach programu KAWKA II.

W dniu 24 maja 2018 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu odbył się II etap międzyszkolnego Quizu Ekologicznego pn. „Kawka to szansa na czysty świat” dla uczniów klas gimnazjalnych. Do II etapu rywalizacji zakwalifikowało się 10 zespołów z 5 grudziądzkich szkół. Zespoły odpowiadały na zestawy pytań, tym samym zdobywając punkty. W konkursie wyłoniono 3 najlepsze miejsca. Laureaci otrzymali nagrody, a pozostali uczestnicy II etapu dyplomy oraz drobne upominki.

Rozstrzygnięcie konkursu poprzedziło wystąpienie na temat psychologicznych aspektów i postaw człowieka dla zachowania czystszego świata. Działania odbyły się w ramach trwającej od 2015 roku kampanii informacyjno - edukacyjnej do programu KAWKA II adresowanej do mieszkańców Miasta Grudziądza.

W spotkaniu wzięli udział: uczniowie klas gimnazjalnych z grudziądzkich szkół wraz z nauczycielkami, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Grudziądza oraz przedstawiciele Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A.

Fotogaleria - Quiz Ekologiczny dla uczniów klas gimnazjalnych - II etap
GAL_0108
Film - relacja video
VID_0001

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
RODO

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:
więcej...


ELEKTRONICZNY JEDZ

Od dnia 18.04.2018r. obowiązywać będą przepisy nakładające na wykonawców obowiązek składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w wersji elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Urząd Zamówień Publicznych zamieścił na swojej stronie Instrukcję składania JEDZ elektronicznie oraz przykładowe zapisy SIWZ.


POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA
KAWKA II GRUDZIĄDZ

We współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Grudziądza prowadzimy kampanię informacyjno-edukacyjną do programu KAWKA II. W 2018 roku mieszkańców Miasta zapraszamy do udziału w spotkaniach z specjalistami techniki grzewczej i psychologiem. Uczniom szkół podstawowych proponujemy udział w konkursie „Kawka to szansa na czysty świat”. Wieloletnią umowę zakończymy uroczystym spotkaniem w Ratuszu z udziałem samorządowców z ościennych gmin.


POMIAR JAKOŚCI POWIETRZA

NASI PARTNERZY

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl