×
Pomorska Grupa Konsultingowa
Spółka Akcyjna w Bydgoszczy

ul. Unii Lubelskiej 4C
85-059 Bydgoszcz


tel./fax: 52 345 60 81
e-mail: biuro@pgksa.pl


Biuro czynne:

poniedziałek - piątek
7:30 - 15:30


NIP: 554-10-06-264
REGON: 091115181
KRS: 0000107024 SR Bydgoszcz

Prezes Zarządu

Andrzej Maciejewski

e-mail: maciejewski@pgksa.pl
tel. kom: 602 25 93 14

Dyrektor Zarządzający

Romuald Meyer

e-mail: meyer@pgksa.pl
tel. kom: 793 340 801

Dyrektor

Justyna Kowalska

e-mail: kowalska@pgksa.pl
tel. kom: 509 340 801

Biuro Zarządu

Hanna Trytek - kierownik

e-mail: biuro@pgksa.pl
tel. kom: 535 535 154


Jagoda Sieg

e-mail: sieg@pgksa.pl


Halina Wiśniewska

e-mail: wisniewska@pgksa.pl


tel. 52 345 60 81

Analiza i optymalizacja
kosztów energii i gazu

Damian Radomski - kierownik

e-mail: radomski@pgksa.pl
tel. 52 321 57 07


Rafał Grod

e-mail: grod@pgksa.pl


tel. kom: 794 976 950

Planowanie środowiskowe
Szkolenia i konferencje

Karolina Owczarek

e-mail: owczarek@pgksa.pl


Natalia Marchlewska

e-mail: marchlewska@pgksa.pl


tel. kom: 884 315 935

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
RODO

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:
więcej...


ELEKTRONICZNY JEDZ

Od dnia 18.04.2018r. obowiązywać będą przepisy nakładające na wykonawców obowiązek składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w wersji elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Urząd Zamówień Publicznych zamieścił na swojej stronie Instrukcję składania JEDZ elektronicznie oraz przykładowe zapisy SIWZ.


POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA
KAWKA II GRUDZIĄDZ

We współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Grudziądza prowadzimy kampanię informacyjno-edukacyjną do programu KAWKA II. W 2018 roku mieszkańców Miasta zapraszamy do udziału w spotkaniach z specjalistami techniki grzewczej i psychologiem. Uczniom szkół podstawowych proponujemy udział w konkursie „Kawka to szansa na czysty świat”. Wieloletnią umowę zakończymy uroczystym spotkaniem w Ratuszu z udziałem samorządowców z ościennych gmin.


POMIAR JAKOŚCI POWIETRZA

NASI PARTNERZY

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl