×
24 październik 2019r. AKT_0569
Włocławska Grupa Zakupowa – Lider Gmina Włocławek

W dniu 24 października 2019r. nastąpiło uroczyste podpisanie umów na dostawę energii elektrycznej na okres od 01.01.2020r. do 30.06.2021r.

  Zamówienie udzielone zostało w dwóch częściach:
 • na część 1 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Energa Obrót S.A. z siedzibą w Gdańsku
 • na część 2 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Innogy Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
  We wspólnym projekcie uczestniczyło 14 jednostek samorządu terytorialnego:
 • Gmina Włocławek
 • Gmina Miasto Kowal
 • Gmina Baruchowo
 • Gmina Boniewo
 • Gmina Brześć Kujawski
 • Gmina Choceń
 • Gmina Fabianki
 • Gmina Izbica Kujawska
 • Gmina Kowal
 • Gmina Lubanie
 • Gmina Lubraniec
 • Gmina Stara Biała
 • Gmina Miasto Włocławek
 • Gmina Lubień Kujawski
 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Baruchowie

Łączny szacowany wolumen energii w okresie trwania umowy to 22.556,96 MWh.

Fotogaleria - Włocławska Grupa Zakupowa - zawarcie umów na dostawy energii el.
GAL_0115
© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl