×
24 październik 2019r. AKT_0569
Włocławska Grupa Zakupowa – Lider Gmina Włocławek

W dniu 24 października 2019r. nastąpiło uroczyste podpisanie umów na dostawę energii elektrycznej na okres od 01.01.2020r. do 30.06.2021r.

  Zamówienie udzielone zostało w dwóch częściach:
 • na część 1 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Energa Obrót S.A. z siedzibą w Gdańsku
 • na część 2 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Innogy Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
  We wspólnym projekcie uczestniczyło 14 jednostek samorządu terytorialnego:
 • Gmina Włocławek
 • Gmina Miasto Kowal
 • Gmina Baruchowo
 • Gmina Boniewo
 • Gmina Brześć Kujawski
 • Gmina Choceń
 • Gmina Fabianki
 • Gmina Izbica Kujawska
 • Gmina Kowal
 • Gmina Lubanie
 • Gmina Lubraniec
 • Gmina Stara Biała
 • Gmina Miasto Włocławek
 • Gmina Lubień Kujawski
 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Baruchowie

Łączny szacowany wolumen energii w okresie trwania umowy to 22.556,96 MWh.

Fotogaleria - Włocławska Grupa Zakupowa - zawarcie umów na dostawy energii el.
GAL_0115

KONWENT BURMISTRZÓW I WÓJTÓW ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW

W dniach 8-10 stycznia 2020 roku w Ustroniu odbył się Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Na zaproszenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w wydarzeniu uczestniczył pan Romuald Meyer, który omówił główne założenia dokumentu „Bilans energii województwa śląskiego do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku”.
więcej...


USTAWA „PRĄDOWA”
Rozporządzenie Ministra Energii

W dniu 19.07.2019r. Minister Energii podpisał Rozporządzenie w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.
więcej...


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
RODO

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:
więcej...


ELEKTRONIZACJA
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Od dnia 18.10.2018r. w postępowaniach „powyżej progu unijnego” obowiązuje pełna elektronizacja. Wszelkie dokumenty i oświadczenia składane są przez wykonawców w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W dniu 14.03.2019r. Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie zamieścił komunikat dotyczący wygaszania przez Komisję Europejską elektronicznego serwisu ESPD/JEDZ.


GMINNY PROGRAM
NISKOEMISYJNY

Dnia 11 lutego 2019 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Gminy mogą uzyskać dofinansowanie gminnych przedsięwzięć niskoemisyjnych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Warunkiem jest ustanowienie uchwałą rady Gminnego Programu Niskoemisyjnego zgodnego z PGN, planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz programem ochrony powietrza. W związku z powyższym poszerzamy ofertę o opracowywanie Gminnych Programów Niskoemisyjnych.


POMIAR JAKOŚCI POWIETRZA

NASI PARTNERZY

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl