×
22 marzec 2018r. AKT_0442
Gmina Boniewo z dofinansowaniem w ramach Działania 3.1 z Regionalnego Programu Operacyjnego

Gmina Boniewo uzyskała dofinansowanie w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na zadanie pn. „Budowa urządzeń fotowoltaicznych z wyposażeniem”. Instalacje fotowoltaiczne zostaną wykonane na budynku Zespołu Szkół w Boniewie oraz na 23 budynkach należących do osób fizycznych.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone w dniu 22 marca 2018r. przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Celem konkursu było dofinansowanie projektów, obejmujących budowę mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej, a także placówkach medycznych. Dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego zostanie zrealizowanych 46 projektów, na łączną kwotę 17 500 000,00 zł. Realizacja projektów przyczyni się do redukcji emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych z obszaru gmin, a także do wzrostu produkcji energii odnawialnej.

Dokumentację aplikacyjną do konkursu sporządziła na zlecenie Gminy Boniewo Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
RODO

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:
więcej...


ELEKTRONICZNY JEDZ

Od dnia 18.04.2018r. obowiązywać będą przepisy nakładające na wykonawców obowiązek składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w wersji elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Urząd Zamówień Publicznych zamieścił na swojej stronie Instrukcję składania JEDZ elektronicznie oraz przykładowe zapisy SIWZ.


POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA
KAWKA II GRUDZIĄDZ

We współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Grudziądza prowadzimy kampanię informacyjno-edukacyjną do programu KAWKA II. W 2018 roku mieszkańców Miasta zapraszamy do udziału w spotkaniach z specjalistami techniki grzewczej i psychologiem. Uczniom szkół podstawowych proponujemy udział w konkursie „Kawka to szansa na czysty świat”. Wieloletnią umowę zakończymy uroczystym spotkaniem w Ratuszu z udziałem samorządowców z ościennych gmin.


POMIAR JAKOŚCI POWIETRZA

NASI PARTNERZY

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl