×
Konferencja - Fundusze na Innowacje

fot. DHI Polska Sp. z o.o.

Konferencja - Fundusze na Innowacje

fot. DHI Polska Sp. z o.o.

Konferencja - Fundusze na Innowacje

fot. DHI Polska Sp. z o.o.

Konferencja - Fundusze na Innowacje

fot. DHI Polska Sp. z o.o.

Konferencja - Fundusze na Innowacje

fot. DHI Polska Sp. z o.o.

Konferencja - Fundusze na Innowacje

fot. DHI Polska Sp. z o.o.

24 październik 2023r. AKT_0818
Tomaszowice
Konferencja Fundusze na innowacje.

W dniu 24 października 2023r. przedstawiciele Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A. uczestniczyli w Tomaszowicach, w Konferencji pn. Fundusze na innowacje. Dofinansowanie prowadzonej działalności branży wodno-kanalizacyjnej w perspektywie 2021-2027 szansa czy zagrożenie? Wydarzenie miało na celu zaprezentowanie jednostkom samorządu terytorialnego z terenu małopolski możliwości pozyskiwania funduszy (dotacji) na innowacje w branży wodno-kanalizacyjnej. Jednym z prelegentów wydarzenia był Pan Romuald Meyer, który omówił program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Natomiast Pan Piotr Pawelec omówił praktyczne wskazówki i dobre praktyki w aplikowaniu o środki unijne.

Organizatorem konferencji była firma DHI Polska, a jednym z partnerów wydarzenia Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl