×
Urząd Miejski w Grudziądzu, spotkanie z mieszkańcami, program KAWKA II, nowoczesne żródła ciepła, nowoczesne urządzenia grzewcze, wady ogrzewania węglem, ochrona środowiska, czyste powietrze, smog, konsultacje społeczne
23 styczeń 2019r. AKT_0517
Szkolenie z wykorzystania elektronicznego systemu monitorowania realizacji działań Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN).

Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. opracowała na zlecenie Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot jednolity system eksportu danych do sprawozdawczości z wykonania planów gospodarki niskoemisyjnej w OMGGS wraz z rozbudową o zadania w ramach ZIT oraz Program Ochrony Powietrza dla Województwa Pomorskiego.
Utworzony Program zaprezentowano podczas szkolenia przeprowadzonego w dniu 23 stycznia 2019 r. w Gdańsku. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia OMGGS, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Gmin objętych projektem.

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl