×
Urząd Miejski w Grudziądzu, spotkanie z mieszkańcami, program KAWKA II, nowoczesne żródła ciepła, nowoczesne urządzenia grzewcze, wady ogrzewania węglem, ochrona środowiska, czyste powietrze, smog, konsultacje społeczne
12 październik 2018r. AKT_0510
Podsumowanie kampanii informacyjno- edukacyjnej w ramach programu priorytetowego pn. „Poprawa jakości powietrza, część 2) KAWKA- likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.

W dniu 12 października 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu odbyło się podsumowanie kampanii informacyjno- edukacyjnej w ramach Programu KAWKA II, będące zwieńczeniem 4-letniego projektu realizowanego za zlecenie Miasta Grudziądza. W spotkaniu uczestniczyli: Wiceprezydent Grudziądza, przedstawiciele Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Grudziądza, przedstawiciele Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A. oraz uczniowie Zespołu Szkół Technicznych. W czasie trwania kampanii przeprowadzono szereg działań w celu poprawy jakości powietrza w mieście. Działania były skierowane głównie do mieszkańców miasta korzystających z ogrzewania węglowego, w celu zachęcenia ich do wzięcia udziału w inwentaryzacji pieców węglowych i docelowo do zmiany sposobu ogrzewania na ekologiczne. Dzięki dotacjom z budżetu miasta w Grudziądzu oraz zwiększeniu świadomości mieszkańców zlikwidowano 1695 pieców na paliwo stałe.

  Celem kampanii było zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie ograniczenia niskiej emisji oraz korzyści zdrowotnych i społecznych wynikających z jej eliminacji.
  W latach 2015-2018 zrealizowano:
 • lekcje środowiska w klasach gimnazjalnych,
 • liczne spotkania z mieszkańcami,
 • informacje w portalach,
 • artykuły w prasie,
 • szkolenie dla radnych i działaczy osiedlowych,
 • informacje wizualne w mieście: ulotki, plakaty, broszury,
 • konkursy, quizy dla uczniów grudziądzkich szkół wszystkich szczebli,
 • seminarium o smogu,
 • spotkanie z lekarzem pulmonologiem dla mieszkańców,
 • wystawę plakatów dotyczących niskiej emisji w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu i w GPP,
 • spotkania ze Specjalistami techniki grzewczej dla mieszkańców,
 • prelekcję psychologiczną- aspekty psychologiczne i postawy.

Projekt był dofinansowany z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
RODO

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:
więcej...


ELEKTRONICZNY JEDZ

Od dnia 18.04.2018r. obowiązywać będą przepisy nakładające na wykonawców obowiązek składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w wersji elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Urząd Zamówień Publicznych zamieścił na swojej stronie Instrukcję składania JEDZ elektronicznie oraz przykładowe zapisy SIWZ.


POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA
KAWKA II GRUDZIĄDZ

We współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Grudziądza prowadzimy kampanię informacyjno-edukacyjną do programu KAWKA II. W 2018 roku mieszkańców Miasta zapraszamy do udziału w spotkaniach z specjalistami techniki grzewczej i psychologiem. Uczniom szkół podstawowych proponujemy udział w konkursie „Kawka to szansa na czysty świat”. Wieloletnią umowę zakończymy uroczystym spotkaniem w Ratuszu z udziałem samorządowców z ościennych gmin.


POMIAR JAKOŚCI POWIETRZA

NASI PARTNERZY

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl