×
02 grudzień 2019r. AKT_0580
Gryficka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

W dniu 02 grudnia br. w siedzibie Lidera Grupy Zakupowej – Starostwie Powiatowym w Gryficach miało miejsce uroczyste podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej na okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Po raz dziewiąty Powiat Gryficki jako upoważniony Zamawiający w imieniu wszystkich uczestników Porozumienia, w sprawie wspólnego zakupu energii elektrycznej przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert.

Zamówienie udzielone zostało w dwóch częściach. Najkorzystniejsze oferty złożyli:
Na część 1 zamówienia – dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – firma ENERGA - Obrót S.A. z siedzibą w Gdańsku.
Na część 2 zamówienia – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego – firma innogy Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl