×
20 kwiecień 2018r. AKT_0450
Miasto Hajnówka z dofinansowaniem w ramach Działania 5.4 Regionalnego Programu Operacyjnego

Miasto Hajnówka uzyskało dofinansowanie na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Hajnówka”. W ramach projektu wartego blisko 3,5 mln zł zostanie wykonana modernizacja indywidualnych źródeł ciepła w 45 indywidualnych budynkach mieszkalnych, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz budowa miejskiego monitoringu zanieczyszczeń

Wyniki konkursu zostały ogłoszone w dniu 20 kwietnia 2018r. przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Miasto Hajnówka na realizację zadania pozyskało ponad 2 mln zł. W ramach inwestycji zamienionych zostanie 45 starych pieców węglowych (tzw. kopciuchów) oraz zmodernizowana zostanie instalacja oświetlenia ulicznego w wyniku czego na terenie miasta blisko 100% oświetlenia będzie wykonane w nowoczesnej technologii LED wraz zintegrowanym systemem sterowania. Inwestycja zakłada także budowę systemu monitoringu zanieczyszczeń w mieście w oparciu o instalację 5 stacji pomiarowych oraz bieżącą informację na stronie internetowej miasta.

Dokumentację aplikacyjną do konkursu sporządziła na zlecenie Miasta Hajnówka Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
RODO

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:
więcej...


ELEKTRONICZNY JEDZ

Od dnia 18.04.2018r. obowiązywać będą przepisy nakładające na wykonawców obowiązek składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w wersji elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Urząd Zamówień Publicznych zamieścił na swojej stronie Instrukcję składania JEDZ elektronicznie oraz przykładowe zapisy SIWZ.


POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA
KAWKA II GRUDZIĄDZ

We współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Grudziądza prowadzimy kampanię informacyjno-edukacyjną do programu KAWKA II. W 2018 roku mieszkańców Miasta zapraszamy do udziału w spotkaniach z specjalistami techniki grzewczej i psychologiem. Uczniom szkół podstawowych proponujemy udział w konkursie „Kawka to szansa na czysty świat”. Wieloletnią umowę zakończymy uroczystym spotkaniem w Ratuszu z udziałem samorządowców z ościennych gmin.


POMIAR JAKOŚCI POWIETRZA

NASI PARTNERZY

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl