×
03 grudzień 2019r. AKT_0581
Gorzowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

W dniu 03 grudnia br. w Gorzowie Wielkopolskim miało miejsce uroczyste podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej na okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Projekt polegający na „grupowym przetargu” obejmuje 32 Zamawiających. Po raz siódmy Miasto Gorzów Wlkp., jako upoważniony Zamawiający, w imieniu wszystkich uczestników Porozumienia w sprawie wspólnego zakupu energii elektrycznej, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert.

Zamówienie udzielone zostało w dwóch częściach: lokale i obiekty oraz oświetlenie drogowe.
Najkorzystniejsze oferty na obie części złożyła firma ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu.

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl