×
NIK - analiza optymalizacji kosztów energii w jednostkach sektora finansów publicznych
17 maj 2021r. DOK_0009
Najwyższa Izba Kontroli kontroluje wydatki na dystrybucję energii elektrycznej.

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła analizę optymalizacji kosztów energii elektrycznej w jednostkach sektora finansów publicznych wskazując na konieczność stosowania zasady oszczędnego wydatkowania środków publicznych przy dokonywaniu zakupu usług dystrybucji energii elektrycznej.

Wyniki kontroli zostały przesłane w maju br. do Wojewodów, Marszałków, Starostów, Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów w celu rozpropagowania informacji o możliwościach uzyskania oszczędności w opłatach za dystrybucję.

Pełna informacja o wynikach kontroli dostępna jest na stronie NIK.

PGK SA oferuje wykonanie audytu parametrów dystrybucyjnych i optymalizacji kosztów. Zapraszamy do zapoznania się z naszą Ofertą.

Film - relacja Prezesa NIK
VID_0002
Materiał udostępniony ze strony https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/19/083/
© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl