×
13-14 czerwiec 2024r. AKT_0850
Jadwisin
Seminarium - Miasta i Gminy w drodze do neutralności klimatycznej

13 – 14 czerwca 2024 r. w Centrum Szkoleń i Konferencji Geovita w Jadwisinie k/ Warszawy, odbyło się Seminarium pn. „Miasta i Gminy w drodze do neutralności klimatycznej”.

Seminarium poświęcono zagadnieniom związanym z przyspieszeniem procesu transformacji energetycznej na szczeblu lokalnym. W związku z powyższym omówiono między innymi możliwości tworzenia wspólnot energetycznych, efektywne zarządzanie energią w jednostkach oraz dokumenty kształtujące politykę energetyczną i klimatyczną gmin i miast.

PGK S.A. podczas wydarzenia reprezentował Wiceprezes Zarządu Romuald Meyer, który był moderatorem debaty Jak przyśpieszyć proces transformacji na szczeblu lokalnym? W debacie uczestniczyli przedstawiciele rządu (Ministerstwo Klimatu i Środowiska), firm doradczych wspierających jednostki samorządu terytorialnego (KAPE, Instytut na rzecz Ekorozwoju) oraz praktyków (Warszawa, Bydgoszcz). Debata potwierdziła ogromną determinację samorządów do podejmowania działań zmierzających do samowystarczalności energetycznej przy równoczesnym braku odpowiednich regulacji prawnych i organizacyjnych.

Organizatorem konferencji było Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” obchodzące w tym roku swoje 30-lecie. Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. jest członkiem wspierającym Stowarzyszenie od 2017 roku.

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl