×
22 marzec 2018r. AKT_0443
Gmina Papowo Biskupie z dofinansowaniem w ramach Działania 3.1 z Regionalnego Programu Operacyjnego

Gmina Papowo Biskupie uzyskała dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne) na budynkach na terenie gminy Papowo Biskupie”. W ramach projektu na budynku gminnym zostanie wybudowana instalacja fotowoltaiczna, natomiast 62 budynki należące do osób fizycznych wyposażone zostaną w instalacje kolektorów słonecznych.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone w dniu 22 marca 2018r. przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Celem konkursu było dofinansowanie projektów, obejmujących budowę mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej, a także placówkach medycznych. Dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego zostanie zrealizowanych 46 projektów, na łączną kwotę 17 500 000,00 zł. Realizacja projektów przyczyni się do redukcji emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych z obszaru gmin, a także do wzrostu produkcji energii odnawialnej.

Dokumentację aplikacyjną do konkursu sporządziła na zlecenie Gminy Papowo Biskupie Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl