×

mikołaj
Życzymy Państwu Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku.
mikołaj

31 styczeń 2019r. AKT_0518
Parafia w Osieku nad Wisłą
Podpisanie umowy na dofinansowanie w ramach Działania 3.5 z Regionalnego Programu Operacyjnego

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa uzyskała dofinansowanie na zadanie pn. „Termomodernizacja wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej budynku kościoła, domu katechetycznego oraz muzeum należących do Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa mieszczących się przy ul. Toruńskiej 38 w Osieku nad Wisłą”.

W ramach kompleksowej termomodernizacji budynków zostaną wykonane następujące prace: docieplenie przegród, wymiana okien, modernizacja wentylacji, montaż systemu ogrzewania podłogowego zasilanego elektrycznie energią wyprodukowaną przez panele fotowoltaiczne, montaż ogniw fotowoltaicznych zasilających system ogrzewania podłogowego lub istniejące piece akumulacyjne ogrzewające pomieszczenia.

Uroczyste wręczenie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego odbyło się dnia 31 stycznia 2019r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Dokumentację aplikacyjną do konkursu sporządziła na zlecenie Parafii w Osieku nad Wisłą Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.

USTAWA „PRĄDOWA”
Rozporządzenie Ministra Energii

W dniu 19.07.2019r. Minister Energii podpisał Rozporządzenie w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.
więcej...


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
RODO

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:
więcej...


ELEKTRONIZACJA
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Od dnia 18.10.2018r. w postępowaniach „powyżej progu unijnego” obowiązuje pełna elektronizacja. Wszelkie dokumenty i oświadczenia składane są przez wykonawców w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W dniu 14.03.2019r. Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie zamieścił komunikat dotyczący wygaszania przez Komisję Europejską elektronicznego serwisu ESPD/JEDZ.


GMINNY PROGRAM
NISKOEMISYJNY

Dnia 11 lutego 2019 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Gminy mogą uzyskać dofinansowanie gminnych przedsięwzięć niskoemisyjnych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Warunkiem jest ustanowienie uchwałą rady Gminnego Programu Niskoemisyjnego zgodnego z PGN, planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz programem ochrony powietrza. W związku z powyższym poszerzamy ofertę o opracowywanie Gminnych Programów Niskoemisyjnych.


POMIAR JAKOŚCI POWIETRZA

NASI PARTNERZY

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl