×
Śląski Związek Gmin i Powiatów - Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

fot. ŚZGiP

fot. ŚZGiP

fot. ŚZGiP

08-10 styczeń 2020r. AKT_0585
Śląski Związek Gmin i Powiatów
Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

W dniach 8-10 stycznia 2020 roku w Ustroniu odbył się Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Na zaproszenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w wydarzeniu uczestniczył Romuald Meyer Prokurent Dyrektor Zarządzający Pomorskiej Grupy Konsultingowej SA. Podczas Konwentu poruszono tematy dotyczące m.in. aktualnej gospodarki odpadami komunalnymi, adaptacji do zmian klimatu oraz lokalnej polityki energetycznej. W kontekście planowanej transformacji energetycznej regionu Pan Romuald Meyer dokonał prezentacji głównych założeń opracowania „Bilans energii województwa śląskiego do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku”. Dokument na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego opracował zespół PGK SA.

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl