×
Spotkanie konsultacyjne dot. fotowoltaiki

fot. Urząd Gminy Chełmża

fot. Urząd Gminy Chełmża

fot. Urząd Gminy Chełmża

fot. Urząd Gminy Chełmża

18 październik 2022r. AKT_0716
Spotkanie konsultacyjne Pluskowęsy.

W dniu 18 października 2022 r. w Pluskowęsach odbyło się spotkanie konsultacyjne dla jednostek samorządu terytorialnego. Wydarzenie miało na celu zaprezentowanie korzyści z budowy gminnych farm fotowoltaicznych, wymiany oświetlenia LED oraz modernizacji budynków. Przedstawiono propozycje radzenia sobie ze wzrostem cen energii, poprzez dążenie do samowystarczalności energetycznej gmin. Zaproszeni prelegenci wskazywali korzyści ze współpracy pomiędzy Gminami a podmiotami prywatnymi m.in. w zakresie tworzenia powierzchniowych instalacji fotowoltaicznych, czy biogazowni. Kolejna istotna kwestia poruszona podczas spotkania to możliwe modele zakupu energii energetycznej oraz aktualne problemy występujące w tym zakresie.

  Prezentacje:


 • FREO - Partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce działalności jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.

 • FREO - Rola Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej w kształtowaniu świadomości społecznej dot. OZE i współpracy inwestycyjnej z j.s.t.

 • TENSION - Partnerstwo publiczno-prywatne w zakresie OZE i modernizacji energetycznej.

 • JBC - DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE oraz DROGA DO SAMOWYSTARCZALNOŚCI ENERGETYCZNEJ NA PRZYKŁADZIE GMINY CHEŁMŻA.

 • FREO - HYBRYDOWA PRODUKCJA PALIWA I ENERGII W OPARCIU O GOSPODARKĘ OBIEGU ZAMKNIĘTEGO PROPOZYCJA.

 • TRADEA - Rozliczenia w zakresie energii wyprodukowanej z powierzchniowej instalacji fotowoltaicznej, możliwości zaspokojenia potrzeb JST.

 • POLSKA GRUPA BIOGAZOWA - Elektrociepłownia na biogaz rolniczy - aspekty formalne i prawne.

 • BIO-NIK - Biogazownia.

 • PGK SA - MODEL ZAKUPU ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA JST.

Wydarzenie zorganizowała Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna we współpracy z Gminą Chełmża.

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl