×
26 październik 2023r. AKT_0820
Kraków
Społeczności energetyczne dla jednostek samorządu terytorialnego.

W dniu 26 października 2023 r. przedstawiciele Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A. uczestniczyli w warsztatach pn. Społeczności energetyczne dla jednostek samorządu terytorialnego. Wydarzenie poprzedzone było wykładem online wprowadzającym w tematykę społeczności energetycznych dla JST.

Organizatorem warsztatów było Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” oraz Fundacja Frank Bold. PGK SA jest wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl