×
28 listopad 2019r. AKT_0578
Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego / z usługą dystrybucji / w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

W dniu 28 listopada 2019r. w Muzeum Miasta Gdyni miało miejsce uroczyste podpisanie umów na kompleksowe dostawy gazu ziemnego na rok 2020. Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni po raz kolejny przeprowadziło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty. Wspólny projekt polegający na „grupowym przetargu” obejmuje 39 zamawiających.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku.

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl