×
02 grudzień 2019r. AKT_0579
Gryficka Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

W dniu 02 grudnia 2019r. w Starostwie Powiatowym w Gryficach miało miejsce uroczyste podpisanie umów na kompleksowe dostawy gazu ziemnego na rok 2020. Powiat Gryficki, jako upoważniony Zamawiający, w imieniu uczestników Porozumienia w sprawie wspólnego zakupu gazu ziemnego, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

  We wspólnym projekcie udział wzięli:
 • Powiat Gryficki
 • Gmina Brzeżno
 • Gmina Gryfice
 • Gmina Karnice
 • Gmina Osina
 • Gmina Płoty
 • Gmina Przelewice
 • Gmina Miejska Świdwin
 • Powiat Świdwiński
 • Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Świdwinie
 • Gmina Trzebiatów

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku.

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl