×
Otwarcie gminnej farmy fotowoltaicznej w Chełmży

fot. Urząd Gminy Chełmża

Otwarcie gminnej farmy fotowoltaicznej w Chełmży

fot. Urząd Gminy Chełmża

Otwarcie gminnej farmy fotowoltaicznej w Chełmży

fot. Urząd Gminy Chełmża

24 kwiecień 2023r. AKT_0769
Chełmża - Otwarcie gminnej farmy fotowoltaicznej.

W dniu 24 kwietnia 2023 r. pan Romuald Meyer uczestniczył w oficjalnym otwarciu gminnej farmy fotowoltaicznej na terenie Gminy Chełmża. Jest to pierwsza farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Budowa farmy, to pierwszy z etapów do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej Gminy. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 4 409 167,76 zł, z czego 3 320 000,00 zł to wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Pan Romuald Meyer w swojej wypowiedzi poruszył problem braku odpowiedniego traktowania jednostek samorządu terytorialnego przez otoczenie zewnętrzne. Obecna legislacja nie sprzyja kreowaniu inicjatyw zmierzających do osiągania samowystarczalności energetycznej przez gminy. Konieczne są zmiany ustawowe, w których dostrzeże się potencjał możliwy do zagospodarowania przez samorządy lokalne. Energia wyprodukowana z OZE przez Gminę lub podmioty zależne powinna być traktowana jako źródło zaspokojenia potrzeb bez konieczności stosowania zapisów uzp w tzw. Trybie in house. Równocześnie należy wykorzystać możliwości, jakie stwarzają klastry i spółdzielnie energetyczne. Jeżeli każdy mieszkaniec będzie beneficjentem sukcesu jst to wszyscy na tym zyskamy.

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl