×
Wrzesień 2019r. AKT_0558
Konferencja końcowa projektu CLIMATIC TOWN – Energetyczna rewitalizacja miast

W dniu 04 września 2019 roku w Bolesławcu pan Romuald Meyer Prokurent Dyrektor Zarządzający Pomorskiej Grupy Konsultingowej SA uczestniczył w konferencji podsumowującej dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji publicznych z obszaru wsparcia Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020, tj. części województw dolnośląskiego i lubuskiego. PGK SA była konsultantem i doradcą technicznym w zakresie projektowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych. W trakcie konferencji Przedstawiciel PGK SA omówił: „Obowiązujące wymagania prawne dla samorządów lokalnych instytucji publicznych w zakresie budynków publicznych od 1 stycznia 2019 r.” oraz zaprezentował: „Drogę do samowystarczalności energetycznej Miasta Bydgoszcz za pomocą projektów międzynarodowych”.

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl