×

mikołaj
Życzymy Państwu Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku.
mikołaj

Wrzesień 2019r. AKT_0558
Konferencja końcowa projektu CLIMATIC TOWN – Energetyczna rewitalizacja miast

W dniu 04 września 2019 roku w Bolesławcu pan Romuald Meyer Prokurent Dyrektor Zarządzający Pomorskiej Grupy Konsultingowej SA uczestniczył w konferencji podsumowującej dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji publicznych z obszaru wsparcia Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020, tj. części województw dolnośląskiego i lubuskiego. PGK SA była konsultantem i doradcą technicznym w zakresie projektowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych. W trakcie konferencji Przedstawiciel PGK SA omówił: „Obowiązujące wymagania prawne dla samorządów lokalnych instytucji publicznych w zakresie budynków publicznych od 1 stycznia 2019 r.” oraz zaprezentował: „Drogę do samowystarczalności energetycznej Miasta Bydgoszcz za pomocą projektów międzynarodowych”.

USTAWA „PRĄDOWA”
Rozporządzenie Ministra Energii

W dniu 19.07.2019r. Minister Energii podpisał Rozporządzenie w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.
więcej...


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
RODO

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:
więcej...


ELEKTRONIZACJA
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Od dnia 18.10.2018r. w postępowaniach „powyżej progu unijnego” obowiązuje pełna elektronizacja. Wszelkie dokumenty i oświadczenia składane są przez wykonawców w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W dniu 14.03.2019r. Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie zamieścił komunikat dotyczący wygaszania przez Komisję Europejską elektronicznego serwisu ESPD/JEDZ.


GMINNY PROGRAM
NISKOEMISYJNY

Dnia 11 lutego 2019 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Gminy mogą uzyskać dofinansowanie gminnych przedsięwzięć niskoemisyjnych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Warunkiem jest ustanowienie uchwałą rady Gminnego Programu Niskoemisyjnego zgodnego z PGN, planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz programem ochrony powietrza. W związku z powyższym poszerzamy ofertę o opracowywanie Gminnych Programów Niskoemisyjnych.


POMIAR JAKOŚCI POWIETRZA

NASI PARTNERZY

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl