×
Toruńskie Forum Energetyczne
Toruńskie Forum Energetyczne
Toruńskie Forum Energetyczne
Toruńskie Forum Energetyczne
Toruńskie Forum Energetyczne
Toruńskie Forum Energetyczne
Toruńskie Forum Energetyczne
Toruńskie Forum Energetyczne
24 kwiecień 2024r. AKT_0841
Miasto Toruń
Toruńskie Forum Energetyczne

24 kwietnia 2024 r. w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu, z inicjatywy PGK SA odbyło się I Toruńskie Forum Energetyczne.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele podmiotów będących dystrybutorami i sprzedawcami energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych dla Miasta, jego jednostek organizacyjnych, przedsiębiorców i mieszkańców.

Spotkanie rozpoczęło się oficjalnym powitaniem przybyłych przez Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia Marcina Kowallka. Moderatorem spotkania był Wiceprezes zarządu PGK SA Romuald Meyer. Wprowadzającej prezentacji na temat tworzonego Projektu Założeń do Planu zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa gazowe dokonał Kierownik projektu Marek Duda (PGK SA).

W trakcie spotkania zebrani wysłuchali krótkich raportów odnośnie stanu obecnego i planów rozwojowych: PGE Toruń SA, Veolia Industry Polska sp. z o.o., PSG sp. z o.o., Energa Operator SA, PSE SA, Toruńskie Wodociągi sp. z o.o., MZK Toruń sp. z o.o., MPO sp. z o.o. O problemach mieszkańców – finalnych odbiorców energii cieplnej mówili Prezes Toruńskich TBS sp. z o.o. oraz Zastępca Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Zieleniec. Ograniczenia obszarowe i funkcjonalne oraz kierunki zagospodarowania przestrzennego Torunia w perspektywie 15 lat, omówiła Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Podsumowaniem wydarzenia była debata przedstawicieli dostawców mediów w mieście, której celem było uzyskanie odpowiedzi na pytanie „Czy potrzeby energetyczne Gminy Miasta Toruń w perspektywie 15 lat zostaną zabezpieczone?”.

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl