×
Gdyńskie Forum Energetyczne
Gdyńskie Forum Energetyczne
Gdyńskie Forum Energetyczne
Gdyńskie Forum Energetyczne
Gdyńskie Forum Energetyczne
10 kwiecień 2024r. AKT_0837
Miasto Gdynia
Gdyńskie Forum Energetyczne

10 kwietnia 2024 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, z inicjatywy PGK SA odbyło się Gdyńskie Forum Energetyczne. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele podmiotów będących dystrybutorami i sprzedawcami energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych dla Miasta, jego jednostek organizacyjnych, przedsiębiorców i mieszkańców. Spotkanie rozpoczęło się oficjalnym powitaniem przybyłych przez Kierownik Biura ds. Energii Hannę Górecką - Banasik. Moderatorem spotkania był Wiceprezes zarządu PGK SA Romuald Meyer.

Wprowadzającej prezentacji na temat tworzonego Projektu Założeń do Planu zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa gazowe dokonał Kierownik projektu Piotr Pawelec (PGK SA). W trakcie spotkania zebrani wysłuchali krótkich raportów odnoście stanu obecnego i planów rozwojowych: Energa Operator SA, PGE Energia Ciepła SA, Gaz System SA, OPEC Gdynia sp. z o.o., PEWiK Gdynia sp. z o.o. O problemach mieszkańców – finalnych odbiorców energii cieplnej mówił przedstawiciel Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni. Ograniczenia obszarowe i funkcjonalne oraz kierunki zagospodarowania przestrzennego Gdyni w perspektywie 15 lat, przedstawiła reprezentantka Biura Planowania Przestrzennego UM w Gdyni.

Uczestnicy spotkania podkreślali znaczenie forum, w szczególności holistyczne podejście organizatorów PGK SA, umożliwiające wymianę poglądów i definiowanie kierunków rozwojowych z uwzględnieniem konieczności przejścia na OZE w perspektywie objętej projektem.

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl