×
21 marzec 2018r. AKT_0441
Seminarium „Klucz do sukcesu klastrów energii – pierwsze doświadczenie z rynku” Warszawa

Dnia 21 marca 2018 r. w Hotelu Golden Floor Plaza w Warszawie odbyło się Seminarium pn. „Klucz do sukcesu klastrów energii – pierwsze doświadczenie z rynku”. W seminarium uczestniczył Przedstawiciel PGK S.A. - Dyrektor Zarządzający Prokurent – Pan Romuald Meyer. Wśród zaproszonych prelegentów była reprezentująca Ministerstwo Energii Pani Agnieszka Przesmycka, przedstawiciele funkcjonujących klastrów energii, firm energetycznych a także specjaliści z zakresu prawa gospodarczego i obsługi sektora energetycznego. Podczas seminarium omówiono role klastrów energii, koncepcje ich funkcjonowania, zasady finansowania przedsięwzięć w ramach klastrów, a także zadania koordynatorów klastrów energii.

Organizatorem Seminarium była Fundacja Promocji Kształcenia we współpracy z Krajową Izbą Klastrów Energii przy wsparciu Unii Pracodawców i Przedsiębiorców Przemysłu Biogazowego.

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl