×
03 marzec 2020r. AKT_0591
Spotkanie Przedstawicieli Grup Zakupowych – Augustowskiej, Giżyckiej, Kętrzyńskiej, Łomżyńskiej oraz Piskiej.

W dniu 3 marca 2020 roku na zaproszenie Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A., w uzgodnieniu z Zarządem Powiatu Piskiego, odbyło się spotkanie z uczestnikami Grup Zakupowych – Augustowskiej, Giżyckiej, Kętrzyńskiej, Łomżyńskiej oraz Piskiej. Zgromadzonych w Piszu gości powitał Wicestarosta Piski pan Marek Antoni Wysocki, który następnie oddał głos reprezentującym PGK SA – Dyrektorowi Romualdowi Meyerowi oraz Dyrektor Justynie Kowalskiej.
Tematem wiodącym była bieżąca sytuacja na rynku energii elektrycznej oraz nowe propozycje dotyczące organizacji zakupów grupowych.
Prezentację dotyczącą Odnawialnych Źródeł Energii dla jednostek samorządu terytorialnego przedstawił młodszy specjalista ds. ochrony środowiska Łukasz Lazarowski.

Na zakończenie spotkania Dyrektor Biura Ubezpieczeń Korporacyjnych TUW PZUW Sebastian Wiatr zaznajomił uczestników spotkania z ofertą uczestniczenia w towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych.

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl