×

mikołaj
Życzymy Państwu Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku.
mikołaj

Bydgoska Grupa Zakupowa - podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej / Lider Miasto Bydgoszcz
01 październik 2019r. AKT_0562
Łomżyńska Grupa Zakupowa. Podpisanie umów na dostawę energii elektrycznej w okresie 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

W dniu 01 października 2019r. nastąpiło uroczyste podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej na kolejny okres od dnia 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Powiat Łomżyński po raz kolejny pełnił rolę Lidera Grupy Zakupowej.

  We wspólnym przedsięwzięciu wzięło udział czternastu Zamawiających:
 • Powiat Łomżyński,
 • Gmina Grabowo,
 • Gmina Jedwabne,
 • Gmina Kolno,
 • Gmina Łomża,
 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży,
 • Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,
 • Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień,
 • Gmina Miastkowo,
 • Gmina Nowogród,
 • Gmina Rutki,
 • Gmina Śniadowo,
 • Gmina Zbójna,
 • Gmina Turośl.

Najkorzystniejsze oferty zarówno dla części 1 (dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów) oraz 2 zamówienia (dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego) złożyła firma ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu.

USTAWA „PRĄDOWA”
Rozporządzenie Ministra Energii

W dniu 19.07.2019r. Minister Energii podpisał Rozporządzenie w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.
więcej...


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
RODO

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:
więcej...


ELEKTRONIZACJA
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Od dnia 18.10.2018r. w postępowaniach „powyżej progu unijnego” obowiązuje pełna elektronizacja. Wszelkie dokumenty i oświadczenia składane są przez wykonawców w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W dniu 14.03.2019r. Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie zamieścił komunikat dotyczący wygaszania przez Komisję Europejską elektronicznego serwisu ESPD/JEDZ.


GMINNY PROGRAM
NISKOEMISYJNY

Dnia 11 lutego 2019 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Gminy mogą uzyskać dofinansowanie gminnych przedsięwzięć niskoemisyjnych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Warunkiem jest ustanowienie uchwałą rady Gminnego Programu Niskoemisyjnego zgodnego z PGN, planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz programem ochrony powietrza. W związku z powyższym poszerzamy ofertę o opracowywanie Gminnych Programów Niskoemisyjnych.


POMIAR JAKOŚCI POWIETRZA

NASI PARTNERZY

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl