×
Bydgoska Grupa Zakupowa - podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej / Lider Miasto Bydgoszcz
01 październik 2019r. AKT_0562
Łomżyńska Grupa Zakupowa. Podpisanie umów na dostawę energii elektrycznej w okresie 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

W dniu 01 października 2019r. nastąpiło uroczyste podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej na kolejny okres od dnia 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Powiat Łomżyński po raz kolejny pełnił rolę Lidera Grupy Zakupowej.

  We wspólnym przedsięwzięciu wzięło udział czternastu Zamawiających:
 • Powiat Łomżyński,
 • Gmina Grabowo,
 • Gmina Jedwabne,
 • Gmina Kolno,
 • Gmina Łomża,
 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży,
 • Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,
 • Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień,
 • Gmina Miastkowo,
 • Gmina Nowogród,
 • Gmina Rutki,
 • Gmina Śniadowo,
 • Gmina Zbójna,
 • Gmina Turośl.

Najkorzystniejsze oferty zarówno dla części 1 (dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów) oraz 2 zamówienia (dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego) złożyła firma ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu.

UMOWA O WSPÓŁPRACY Z UTP BYDGOSZCZ

W dniu 03 lutego 2020 r. w Bydgoszczy nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy a Pomorską Grupą Konsultingową.
więcej...


KONWENT BURMISTRZÓW I WÓJTÓW ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW

W dniach 8-10 stycznia 2020 roku w Ustroniu odbył się Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Na zaproszenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w wydarzeniu uczestniczył pan Romuald Meyer, który omówił główne założenia dokumentu „Bilans energii województwa śląskiego do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku”.
więcej...


USTAWA „PRĄDOWA”
Rozporządzenie Ministra Energii

W dniu 19.07.2019r. Minister Energii podpisał Rozporządzenie w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.
więcej...


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
RODO

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:
więcej...


GMINNY PROGRAM
NISKOEMISYJNY

Dnia 11 lutego 2019 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Gminy mogą uzyskać dofinansowanie gminnych przedsięwzięć niskoemisyjnych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Warunkiem jest ustanowienie uchwałą rady Gminnego Programu Niskoemisyjnego zgodnego z PGN, planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz programem ochrony powietrza. W związku z powyższym poszerzamy ofertę o opracowywanie Gminnych Programów Niskoemisyjnych.


POMIAR JAKOŚCI POWIETRZA

NASI PARTNERZY

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl