×
Bydgoska Grupa Zakupowa - podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej / Lider Miasto Bydgoszcz
01 październik 2019r. AKT_0562
Łomżyńska Grupa Zakupowa. Podpisanie umów na dostawę energii elektrycznej w okresie 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

W dniu 01 października 2019r. nastąpiło uroczyste podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej na kolejny okres od dnia 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Powiat Łomżyński po raz kolejny pełnił rolę Lidera Grupy Zakupowej.

  We wspólnym przedsięwzięciu wzięło udział czternastu Zamawiających:
 • Powiat Łomżyński,
 • Gmina Grabowo,
 • Gmina Jedwabne,
 • Gmina Kolno,
 • Gmina Łomża,
 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży,
 • Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,
 • Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień,
 • Gmina Miastkowo,
 • Gmina Nowogród,
 • Gmina Rutki,
 • Gmina Śniadowo,
 • Gmina Zbójna,
 • Gmina Turośl.

Najkorzystniejsze oferty zarówno dla części 1 (dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów) oraz 2 zamówienia (dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego) złożyła firma ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu.

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl