×
Urząd Miejski w Grudziądzu, spotkanie z mieszkańcami, program KAWKA II, nowoczesne żródła ciepła, nowoczesne urządzenia grzewcze, wady ogrzewania węglem, ochrona środowiska, czyste powietrze, smog, konsultacje społeczne
06 kwiecień 2018r. AKT_0444
Urząd Miejski w Grudziądzu.
Spotkanie ze specjalistą techniki grzewczej w ramach programu KAWKA II

W dniu 06 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu odbyło się Spotkanie ze Specjalistą techniki grzewczej w ramach kampanii informacyjno - edukacyjnej do programu KAWKA II adresowanej do mieszkańców Miasta Grudziądza.

Przybyli mieszkańcy mieli możliwość uzyskania informacji o nowoczesnych i efektywnych energetycznie rozwiązaniach w zakresie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. Specjalista przedstawił wady ogrzewania węglem oraz zaprezentował porównanie różnych rodzajów kotłów, a także analizę kosztów przy wykorzystaniu poszczególnych urządzeń grzewczych. Licznie zgromadzeni mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań oraz rzeczowej rozmowy ze Specjalistą oraz przedstawicielem Urzędu Miasta Grudziądza.

W spotkaniu oprócz zainteresowanych mieszkańców wzięli również udział: Kierownik Referatu Ochrony Środowiska w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Grudziądza oraz przedstawiciele Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
RODO

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:
więcej...


ELEKTRONICZNY JEDZ

Od dnia 18.04.2018r. obowiązywać będą przepisy nakładające na wykonawców obowiązek składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w wersji elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Urząd Zamówień Publicznych zamieścił na swojej stronie Instrukcję składania JEDZ elektronicznie oraz przykładowe zapisy SIWZ.


POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA
KAWKA II GRUDZIĄDZ

We współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Grudziądza prowadzimy kampanię informacyjno-edukacyjną do programu KAWKA II. W 2018 roku mieszkańców Miasta zapraszamy do udziału w spotkaniach z specjalistami techniki grzewczej i psychologiem. Uczniom szkół podstawowych proponujemy udział w konkursie „Kawka to szansa na czysty świat”. Wieloletnią umowę zakończymy uroczystym spotkaniem w Ratuszu z udziałem samorządowców z ościennych gmin.


POMIAR JAKOŚCI POWIETRZA

NASI PARTNERZY

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl