×

mikołaj
Życzymy Państwu Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku.
mikołaj

Bydgoska Grupa Zakupowa - podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej / Lider Miasto Bydgoszcz
27 maj 2019r. AKT_0530
Bydgoska Grupa Zakupowa – Lider Miasto Bydgoszcz

W dniu 27 maja br. w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy miało miejsce uroczyste podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej na okres od 01.07.2019r. do 31.12.2020r. Projekt polegający na „grupowym przetargu” obejmuje 20 Zamawiających. Po raz kolejny Miasto Bydgoszcz, jako upoważniony Zmawiający, w imieniu wszystkich uczestników Porozumienia w sprawie wspólnego zakupu energii elektrycznej, przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert.

Zamówienie udzielone zostało w trzech częściach: lokale i obiekty ( grupa taryfowa B), lokale i obiekty (pozostałe grupy taryfowe) oraz oświetlenie drogowe. Najkorzystniejsze oferty na wszystkie części złożyła firma ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu.

USTAWA „PRĄDOWA”
Rozporządzenie Ministra Energii

W dniu 19.07.2019r. Minister Energii podpisał Rozporządzenie w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.
więcej...


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
RODO

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:
więcej...


ELEKTRONIZACJA
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Od dnia 18.10.2018r. w postępowaniach „powyżej progu unijnego” obowiązuje pełna elektronizacja. Wszelkie dokumenty i oświadczenia składane są przez wykonawców w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W dniu 14.03.2019r. Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie zamieścił komunikat dotyczący wygaszania przez Komisję Europejską elektronicznego serwisu ESPD/JEDZ.


GMINNY PROGRAM
NISKOEMISYJNY

Dnia 11 lutego 2019 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Gminy mogą uzyskać dofinansowanie gminnych przedsięwzięć niskoemisyjnych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Warunkiem jest ustanowienie uchwałą rady Gminnego Programu Niskoemisyjnego zgodnego z PGN, planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz programem ochrony powietrza. W związku z powyższym poszerzamy ofertę o opracowywanie Gminnych Programów Niskoemisyjnych.


POMIAR JAKOŚCI POWIETRZA

NASI PARTNERZY

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl