×
Bydgoska Grupa Zakupowa - podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej / Lider Miasto Bydgoszcz
27 maj 2019r. AKT_0530
Bydgoska Grupa Zakupowa – Lider Miasto Bydgoszcz

W dniu 27 maja br. w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy miało miejsce uroczyste podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej na okres od 01.07.2019r. do 31.12.2020r. Projekt polegający na „grupowym przetargu” obejmuje 20 Zamawiających. Po raz kolejny Miasto Bydgoszcz, jako upoważniony Zmawiający, w imieniu wszystkich uczestników Porozumienia w sprawie wspólnego zakupu energii elektrycznej, przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert.

Zamówienie udzielone zostało w trzech częściach: lokale i obiekty ( grupa taryfowa B), lokale i obiekty (pozostałe grupy taryfowe) oraz oświetlenie drogowe. Najkorzystniejsze oferty na wszystkie części złożyła firma ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu.

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl