×

mikołaj
Życzymy Państwu Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku.
mikołaj

Bydgoska Grupa Zakupowa - podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej / Lider Miasto Bydgoszcz
04 październik 2019r. AKT_0564
Lipnowska Grupa Zakupowa. Podpisanie umów na dostawę energii elektrycznej w okresie 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

W dniu 04 października 2019r. miało miejsce uroczyste podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej na 2020 rok. Wspólny projekt polegający na „grupowym przetargu” obejmuje 7 zamawiających. Po raz kolejny Gmina Wielgie pełniła rolę Lidera Grupy Zakupowej, w imieniu wszystkich uczestników Porozumienia w sprawie wspólnego zakupu energii elektrycznej.

Zamówienie udzielone zostało w dwóch częściach. Najkorzystniejsze oferty złożyli:
Na część 1 zamówienia – dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – firma ENERGA - Obrót S.A. z siedzibą w Gdańsku.
Na część 2 zamówienia – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego – firma Innogy Polska S.A. siedzibą w Warszawie.

USTAWA „PRĄDOWA”
Rozporządzenie Ministra Energii

W dniu 19.07.2019r. Minister Energii podpisał Rozporządzenie w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.
więcej...


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
RODO

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:
więcej...


ELEKTRONIZACJA
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Od dnia 18.10.2018r. w postępowaniach „powyżej progu unijnego” obowiązuje pełna elektronizacja. Wszelkie dokumenty i oświadczenia składane są przez wykonawców w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W dniu 14.03.2019r. Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie zamieścił komunikat dotyczący wygaszania przez Komisję Europejską elektronicznego serwisu ESPD/JEDZ.


GMINNY PROGRAM
NISKOEMISYJNY

Dnia 11 lutego 2019 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Gminy mogą uzyskać dofinansowanie gminnych przedsięwzięć niskoemisyjnych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Warunkiem jest ustanowienie uchwałą rady Gminnego Programu Niskoemisyjnego zgodnego z PGN, planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz programem ochrony powietrza. W związku z powyższym poszerzamy ofertę o opracowywanie Gminnych Programów Niskoemisyjnych.


POMIAR JAKOŚCI POWIETRZA

NASI PARTNERZY

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl