×
Bydgoska Grupa Zakupowa - podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej / Lider Miasto Bydgoszcz
04 październik 2019r. AKT_0564
Lipnowska Grupa Zakupowa. Podpisanie umów na dostawę energii elektrycznej w okresie 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

W dniu 04 października 2019r. miało miejsce uroczyste podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej na 2020 rok. Wspólny projekt polegający na „grupowym przetargu” obejmuje 7 zamawiających. Po raz kolejny Gmina Wielgie pełniła rolę Lidera Grupy Zakupowej, w imieniu wszystkich uczestników Porozumienia w sprawie wspólnego zakupu energii elektrycznej.

Zamówienie udzielone zostało w dwóch częściach. Najkorzystniejsze oferty złożyli:
Na część 1 zamówienia – dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – firma ENERGA - Obrót S.A. z siedzibą w Gdańsku.
Na część 2 zamówienia – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego – firma Innogy Polska S.A. siedzibą w Warszawie.

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl