×
21 - 22 listopad 2018r. AKT_0574
Wisła - Regionalne Forum Energetyczne Województwa Śląskiego

W dniach 21-22 listopada 2019 roku w Wiśle pan Romuald Meyer Prokurent Dyrektor Zarządzający Pomorskiej Grupy Konsultingowej SA uczestniczył na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Regionalnym Forum Energetycznym Województwa Śląskiego. Podczas wydarzenia poruszono tematy dotyczące nowej Polityki Energetycznej Polski, miksu energetyczny kraju i wpływu ustawy o elektromobilności na działalność samorządów lokalnych. Ponadto zaprezentowano dokumenty o istotnym znaczeniu dla jednostek samorządu terytorialnego województwa - Poradnik dla gmin dotyczący planowania energetycznego oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Województwa Śląskiego z bilansem energii. Dokument Bilans energii województwa śląskiego do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wykonał zespół PGK SA. Podczas Forum w Wiśle Dyrektor Romuald Meyer dokonał prezentacji głównych założeń opracowania Bilans energii województwa śląskiego do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku oraz aktywnie uczestniczył w panelu dyskusyjnym.

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl