×
Spotkanie konsultacyjne Łojewo
10 marzec 2023r. AKT_0751
Spotkanie konsultacyjne Łojewo

W dniu 10 marca 2023 r. w Łojewie odbyło się spotkanie konsultacyjne dla gmin członków grup zakupowych z powiatów: aleksandrowskiego, inowrocławskiego oraz radziejowskiego. Tematyka wydarzenia obejmowała dwa bloki tematyczne, jeden związany z energią elektryczną, a drugi z gospodarką wodno-ściekową na terenie jednostek samorządu terytorialnego.

Wydarzenie miało na celu zaprezentowanie korzyści z budowy gminnych farm fotowoltaicznych, wymiany oświetlenia LED oraz modernizacji budynków. Omówiono możliwości digitalizacji rozliczeń za media, jako drogę do efektywności energetycznej. Zaproszonym gościom przedstawiono propozycje radzenia sobie ze wzrostem cen energii oraz procedury związane z postępowaniami przetargowymi na zakup energii elektrycznej na lata następne.

Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. we współpracy z firmą DHI przedstawiła ofertę, w zakresie wsparcia gmin przy obowiązkowej inwentaryzacji nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej oraz sprawozdawczości w tym zakresie. Zaprezentowano możliwość szybkiego zarządzania gospodarką wodno-ściekową poprzez ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w dedykowanej aplikacji.

Wydarzenie zorganizowała Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna we współpracy z Gminą Inowrocław.

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl