×
Spotkanie Przedstawicieli Gołanieckiej Grupy Zakupowej
11 luty 2020r. AKT_0589
Spotkanie Przedstawicieli Gołanieckiej Grupy Zakupowej

W dniu 11 lutego 2020 roku w porozumieniu z Liderem – Miastem i Gminą Gołańcz Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. zorganizowała spotkanie uczestników Grupy Zakupowej. Zgromadzonych w Gołańczy gości powitał Burmistrz Mieczysław Durski, który następnie oddał głos reprezentującym PGK SA – Prezesowi Andrzejowi Maciejewskiemu i Dyrektor Justynie Kowalskiej. Tematem wiodącym była bieżąca sytuacja na rynku energii elektrycznej oraz nowe propozycje dotyczące organizacji zakupów grupowych. Prezentację zakończył Młodszy specjalista ds. ochrony środowiska Łukasz Lazarowski, który omówił zagadnienia związane z Odnawialnymi Źródłami Energii dla Gmin.
Spotkanie Gołanieckiej Grupy Zakupowej stanowiło kolejne wydarzenie z cyklu konferencji organizowanych przez Pomorską Grupę Konsultingową S.A. dla członków grup zakupowych.

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl