×
Konferencja z udziałem uczestników Gryfickiej Grupy Zakupowej
05 marzec 2020r. AKT_0592
Konferencja z udziałem uczestników Gryfickiej Grupy Zakupowej.

W dniu 05 marca 2020 roku na zaproszenie Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A. w porozumieniu z Liderem – Powiatem Gryfickim odbyło się spotkanie Grupy Zakupowej.

Reprezentujący PGK SA – Prezes Andrzej Maciejewski i Dyrektor Romuald Meyer omówili sytuację na rynku energii elektrycznej oraz przedstawili propozycje dotyczące organizacji zakupów grupowych. Na konferencji przedstawione zostały zagadnienia związane z Odnawialnymi Źródłami Energii, w tym źródła finansowania.
Spotkanie stanowiło kolejne wydarzenie z cyklu konferencji organizowanych przez Pomorską Grupę Konsultingową S.A. dla członków grup zakupowych.

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl