×
Wizyta studyjna - Zarządzanie energią w mieście / Miasto Bydgoszcz
Wizyta studyjna - Zarządzanie energią w mieście / Miasto Bydgoszcz
Wizyta studyjna - Zarządzanie energią w mieście / Miasto Bydgoszcz
06-07 wrzesień 2023r. AKT_0795
Bydgoszcz
Wizyta studyjna - Zarządzanie energią w mieście.

W dniach 06-07 września 2023 r. przedstawiciele Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A. uczestniczyli w spotkaniu warsztatowym, połączonym z wizytą studyjną, pn. „Zarządzanie energią w mieście”.

Na zaproszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pana Rafała Bruskiego oraz Zespołu Zarządzania Energią przybyli m.in. przedstawiciele Bydgoskiego Obszaru Metropolitarnego oraz Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. W ramach roboczych warsztatów Pan Romuald Meyer Wiceprezes Zarządu PGK S.A. przedstawił prawne i organizacyjne aspekty wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na podstawie doświadczeń Bydgoszczy i Ostrowa Wielkopolskiego. W części drugiej Pan Romuald Meyer omówił modele zakupu energii elektrycznej w ramach postępowań realizowanych przez JST, ze wskazaniem okoliczności decydujących o wyborze optymalnego trybu postępowania. Uczestnicy zapoznali się z osiągnięciami Bydgoszczy i Metropolii Bydgoszcz w zakresie tworzenia warunków dla osiągnięcia samowystarczalności energetycznej.

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl