×
30 czerwiec - 01 lipiec 2020r. AKT_0607
Serock - Seminarium „Transformacja energetyczna miast i gmin - mitygacja i adaptacja do zmian klimatu"

W dniach 30 czerwca - 01 lipca w Serocku odbyło się seminarium pn. "Transformacja energetyczna miast i gmin - mitygacja i adaptacja do zmian klimatu". Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites" i skierowane było do przedstawicieli samorządów lokalnych z całej Polski. Seminarium stworzyło możliwość odnowienia kontaktów międzygminnych jak również umożliwiło zdobycie dodatkowych informacji i wymianę doświadczeń. Prezentacje i panel dyskusyjny obejmowały tematykę transformacji energetycznej miast w zakresie niskiej emisji, neutralności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Podczas sesji dobrych praktyk, uczestnicy zgrupowali się w cztery drużyny, prowadzone przez ekspertów w danej dziedzinie. Poruszano takie tematy jak bilans energetyczny, systemy RURES (OZE), HotMaps (sieci ciepłownicze), Thermos (energia cieplna) czy strategię rozwoju zielonych dachów w ramach projektu GRAD. Pan Romuald Meyer - Dyrektor PGK SA zaprezentował ITS - system zarządzania ruchem drogowym, który prężnie funkcjonuje w Bydgoszczy. Całe wydarzenie okazało się być ogromnym sukcesem, spajającym polskie gminy i miasta w dążeniu do ekorozwoju.

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl