×
17 marzec 2020r. AKT_0595
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy oraz spółka Tramwaj Fordon sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy - przetarg na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.07.2020r. do 30.06.2021r.

W dniu 17 marca 2020r. w DUUE opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Miasta Bydgoszczy - Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy oraz spółki Tramwaj Fordon sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 17 kwietnia 2020r.

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej.

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl